'Reparaties na- en voorbezinktank'

Snelle acties op rwzi Roermond en Venlo

Waar op rwzi Venlo al enige tijd een nabezinktank niet naar behoren functioneerde, doet daar nu een nieuwe, moderne schraper het werk. Op rwzi Roermond liep begin juni 2020 de verouderde voorbezinktank vast. De calamiteit was aanleiding voor een projectmatige aanpak met als onderdeel een grondige inspectie. Op beide rwzi’s traden WBL, ADS Groep en andere betrokken aannemers samen voortvarend op.

Project Roermond

Op rwzi Roermond liep begin juni 2020 de verouderde voorbezinktank vast. De calamiteit vereiste een snel en accuraat handelen. Firma’s toonden een grote flexibiliteit en waren bereid om snel in actie te komen. ‘We hebben de installatie uit bedrijf genomen en een tijdelijke bypass gemaakt naar een ander bassin’, vertelt Peter Caelen, senior projectleider bij WBL. ‘Sneller dan normaal gesproken konden we een generator bemachtigen. Omdat vanwege corona de popfestivals niet doorgingen, was deze meteen beschikbaar.’ Inspectierapport Na het legen van de voorbezinktank is het euvel gerepareerd en is een grote technische inspectie uitgevoerd. ‘Ik heb onmiddellijk ADS Groep, die op dat moment bij rwzi Venlo aan de slag was, gevraagd om in Roermond een kijkje te nemen. Zij kwamen meteen. De grondige inspectie die ADS Groep uitvoerde, leverde een gedegen rapport op over de algehele toestand van de installatie. Op basis van het rapport adviseren we de directie van WBL om de verouderde installatie geheel up to date te maken’, aldus Peter.

Betrokken partijen project Roermond

VANDERVALK+DEGROOT VENHORST

Van Stratum Horst

Vanderkamp Pompen, Kampen

ADS Groep Goor

Heijmans

Project Venlo

Een van de vier nabezinktanks op rwzi Venlo functioneerde niet langer naar behoren. De schraper op wielen schuurde over de bodem en bleef af en toe hangen. Het euvel veroorzaakte een innamebeperking van het rioolwater. Tijd voor een nieuwe, moderne schraper: een schraper die boven de bodem van het bassin zweeft. ‘Wieltjes slijten groeven in de bodem van de tank’, legt Theo te Rietmole, werkorganisator bij ADS Groep, uit. ‘Zoiets maken we nu niet meer. We ontwerpen tegenwoordig een constructie die aan de brug hangt. De schraper zweeft dan als het ware in de tank, 1 cm boven de vloer. Maar voordat je zo’n nieuwe schraper aanbrengt, moet je wel weten of de brug sterk genoeg is.’

Ontwerp

De nieuwe installatie is ontworpen zonder de betreffende tank in de ontwerpfase uit bedrijf te nemen. ADS Groep maakte de berekeningen voor de schraper op basis van de bestaande tekeningen uit de jaren ‘70. ‘Alvorens een nieuwe schraper te plaatsen, heeft ADS Groep goed doorgerekend of de bestaande brugconstructie er geschikt voor was’, vertelt projectleider Peter Caelen. ‘Liefst hadden we dat natuurlijk van te voren bekeken, maar zo’n nabezinktank kun je eenvoudigweg niet lang uit bedrijf nemen.’

Plaatsing

De plaatsing van de nieuwe schraper moest dan ook in korte tijd gebeuren. ‘Om tijd te winnen hebben we de nabezinktank in een weekend vrijgemaakt. Dat is heel bijzonder. Normaal gesproken beginnen we op maandag. Binnen enkele dagen is de ombouw gerealiseerd en draaide de installatie weer. Dankzij de geweldige medewerking van onze afdeling Productie en ADS Groep. Mede door corona, ziektes en verlofdagen was de bezetting kritisch. Iedereen deed een stap extra. Er kwamen zelfs medewerkers terug van verlof.’

Veeleisend

De samenwerking met ADS Groep verliep goed, meldt Peter. ‘We hebben wel discussies gehad, maar daar zijn we goed uitgekomen. Ik realiseer me dat we veel vragen en waardeer de flexibiliteit die ADS Groep aan de dag legt.’ Theo: ‘WBL kan behoorlijk veeleisend zijn. Veel moet via overleg en volgens protocol verlopen omdat het zuiveringsproces continu moet doorgaan en voor de veiligheid. Denk aan de coronamaatregelen dat we voor eigen voorzieningen moeten zorgen, ook voor een korte klus van anderhalve week. Maar daar valt mee te leven. Op de rwzi is ruimte genoeg voor een eigen keet. En natuurlijk zijn er wel eens strubbelingen en discussies, maar daar komen we altijd wel uit.’

Voortvarend

De veeleisendheid benadeelt de samenwerking niet. Theo: ‘We hebben een goede band met WBL. Zo gauw we weten wat er moet gebeuren, plannen we dat alvast in. Dan gaat alles veel sneller. Voordat de opdracht in Venlo geformaliseerd was zijn we al begonnen met tekenen en hebben we inspecties gedaan. Dat kan als je op deze basis samenwerkt; je vertrouwt elkaar. Een week na de opdrachtverlening hadden we dan ook al de hele cyclus doorlopen met controleberekeningen en al. De tekeningen waren al heen en weer geweest en aangepast. Het was gemakkelijk communiceren. De lijnen waren kort en betrokkenen waren goed bereikbaar en direct bereid om onze vragen te beantwoorden. Dit was vrij simpel werk waarbij niet alles volgens protocollen hoefde te lopen. Dan kun je snel werken en afspraken maken via e-mail.’

Betrokken partijen project Venlo

ADS Groep

Van Kessel

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl