'Schoolvoorbeeld vruchtbare samenwerking'

Nieuwe

persleiding Velden-Venlo in

rap tempo gerealiseerd

Een project bijna twee maanden eerder voltooien dan gepland. De samenwerkende partijen Waterschapsbedrijf Limburg en GW Leidingtechniek hebben het gefikst bij de aanleg van een nieuwe 4,2 kilometerlange persleiding van Velden naar Venlo. In tegenstelling tot het geplande eind januari 2021, ging de nieuwe leiding al op 11 november 2020 in bedrijf. Een schoolvoorbeeld van vruchtbare samenwerking.


Patrick Kleuters

In tegenstelling tot het oorspronkelijke plan om voor de nieuwe persleiding een nieuw leidingentracé aan te leggen, is tijdens de bouwteamfase besloten het anders aan te pakken. In verband met aanwezige explosieven in de ondergrond en de archeologische waarden en natuurwaarden van het beoogde nieuwe tracé bedacht het bouwteam een alternatief: het bestaande tracé aanhouden en tijdens de uitvoering naast de persleiding ter plekke een tijdelijke leiding laten functioneren. Een gouden greep. Sowieso zou het gekozen alternatief tijd besparen, maar op bijna twee maanden tijdwinst had niemand gerekend.

Tijdwinst

‘We hebben veel geluk gehad met het weer,’ vertelt Patrick Kleuters, projectleider bij Waterschapsbedrijf Limburg. ‘We konden continu doorwerken. Doordat het nauwelijks regende bleef de waterstand van de Maas waarlangs we werkten heel laag. Verder hebben we veel tijd verdiend met het machinaal rooien van de oude buizen. GW Leidingtechniek had een fantastisch hulpstuk op de kraan bedacht waarmee het de AC-leidingen gemakkelijk uit de grond kon oppakken. Hierdoor was het niet nodig om handmatig stroppen rondom de buis aan te brengen. Dat werkte supersnel.’ Op 11 november ging de nieuwe leiding in bedrijf. Daarna zijn in twee weken tijd de tijdelijke leidingen verwijderd. Op 16 december waren de terreinen afgewerkt. Dit project is binnen de tijd en binnen het beschikbare budget gerealiseerd.’ Richard Wouters, projectleider van GW Leidingtechniek is ook blij met de behaalde tijdwinst. ‘Dankzij de ideale combinatie van schitterend zomerweer en het supersnelle rooien van de AC-leiding. Als het geregend had, was het vermoedelijk een heel ander verhaal geweest’.

Dé manier van samenwerken

Over de samenwerking zijn beide heren uiterst tevreden. Patrick: ‘Op initiatief van de aannemer hebben we het project onlangs geëvalueerd; daar kwam een dikke 9 uit. De samenwerking in de bouwteamfase was heel positief. We hebben samen geconcludeerd dat we bij het geplande nieuwe tracé in de problemen zouden komen. Daarop samen bedacht om het bestaande tracé aan te houden. Als we dit op de “oude” manier hadden aangepakt, had er na zo’n conclusie eerst weer een nieuwe aanbesteding moeten plaatsvinden. Dit project is wat je noemt een voorbeeld van hoe wij als bouwteam binnen een raamovereenkomst willen werken. Dit is dé manier.

Als je de voorbereiding samen goed oppakt, dan werpt dat zijn vruchten af in de uitvoering.’ Richard beaamt dit. ‘Voor ons was dit een mooi project’, zegt hij. ‘Je kunt zo’n project alleen samen tot een succes maken als de neuzen van opdrachtgever en opdrachtnemer dezelfde kant op staan. Als iedereen zijn rol en verantwoordelijkheid neemt. Als de lijnen kort zijn en de onderlinge communicatie duidelijk is.’ Richard spreekt over een mooi project dat ook nog eens voor de feestdagen klaar was. ‘Dat was op een bepaald moment voor iedereen een nobel streven. Ergens in de bouwvak is uitgesproken dat we voor de kerst klaar wilden zijn. Niemand wist of dat zou lukken, maar iedereen is ervoor gegaan.’ Lees meer over dit project in Synergie 2020-5: Vervanging persleiding Velden - Venlo

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl