De beste wensen

Diverse partners aan het woord

Robbert Lodewijks Acquaint

Tot op de dag van vandaag ervaren wij een constructieve samenwerking met WBL. WBL heeft Acquaint de afgelopen jaren het vertrouwen gegeven, dat er mede voor zorgde dat wij innovaties konden doorontwikkelen die nu wereldwijd kunnen worden ingezet. Ons doel voor 2021 is onze unieke en gepatenteerde inspectietechnologie nog meer in te zetten. Ook het DIY-concept met de PipeScanner biedt kansen voor WBL. Zo bouwen we samen aan een veilige en betrouwbare watervoorziening!

Bert Eenkhoorn ADS Groep

Het jaar 2020 was het eerste jaar waarin de samenwerking tussen WBL en ADS Groep inhoud kreeg. Daarvoor werden geen projecten uitgevoerd in de raamovereenkomst. Samen werken en samenwerken in projecten zijn twee verschillende uitgangspunten. Wij mochten ervaren -en bijdragen aan- wat samenwerken op projecten betekent. De opgedane ervaringen in het project ‘Geurbehandeling Hoensbroek’ en ‘renovatie van de nabezinktanks in Venlo’ smaken naar meer. Voor 2021 ziet ADS Groep de samenwerking met WBL met vertrouwen tegemoet!

Erik Tingen Biogas Holland

Afgelopen jaar heeft Biogas Holland in samenwerking met Eliquo een duurzame energieopwekking gerealiseerd op de rioolwaterzuiveringsinstallaties Limmel en Weert. Met de opgeleverde Verdygo biogasreiniging en Warmte Kracht Koppeling (WKK) installaties van 2G laat Waterschapsbedrijf Limburg zien klaar te zijn voor de toekomst. Biogas Holland spreekt van een fijne samenwerking, waarbij wij trots zijn op de behaalde resultaten met unieke Verdygo oplossingen voor WKK en Biogas voorbehandeling. Biogas Holland dankt WBL en haar partners en kijkt uit naar de toekomst.

Erwin de Koning Croonwolter&dros

Als vaste partner en samenwerker binnen de Multi- en Mono contracten van WBL, hebben we het afgelopen jaar in een aantal mooie projecten mogen participeren. De contractverlenging die inmiddels een feit is, laat zien dat we op de goede weg zijn. Wij kijken dan ook met vertrouwen uit naar 2021 waarin doorontwikkeling in samenwerking en technische innovatie onverminderd hoog in het vaandel staan. Onze focus.. “Schoon water, van levensbelang!” Een goed en gezond nieuw jaar toegewenst.

Marij van de Voort Fudura B.V.

Fudura is al jaren trotse partner van Waterschapsbedrijf Limburg op het gebied van de middenspanningsenergievoorziening. Dit doen we door goed met elkaar samen te werken, met als doel een zo betrouwbaar mogelijke energievoorziening te behouden en/of te realiseren conform contractafspraken. Ook Fudura moest dit jaar improviseren en haar werkwijze door corona aanpassen. Doordat Waterschapsbedrijf Limburg en Fudura gezamenlijk wendbaar/ flexibel waren, is dit in 2020 goed gelukt. Op naar een eenzelfde energieke samenwerking in 2021!

Sjraar van Roij Heijmans Infra - RP Zuid

Het “WBL Team” van Heijmans kijkt tevreden terug op het jaar 2020, waar we in samenwerking met het Waterschapsbedrijf Limburg mooie projecten hebben kunnen realiseren. Ook in 2021 staan wij weer 24/7 paraat om, op basis van onze raamovereenkomst, naast het reguliere onderhoud & het oplossen van calamiteiten, ook mooie projecten te kunnen uitvoeren. Wij verheugen ons op voortzetting van de samenwerking en wensen alle medewerkers van het Waterschapsbedrijf Limburg prettige feestdagen en een gezond 2021 toe.

Stefan Blok G. van der Ven BV

Met tevredenheid kijken wij terug op een bijzonder jaar. Een jaar waarin extra creativiteit nodig was om goede voortgang van de projecten te waarborgen en de samenwerking centraal te laten staan. De vindingrijkheid en daadkracht die de teams afgelopen jaar hebben bewezen, zorgen ervoor dat wij met veel vertrouwen en goede zin uitkijken naar de samenwerking in het komende jaar!

Rob Triepels Idverde Realisatie BV

Idverde Realisatie BV verzorgt sinds 4 jaar het terreinonderhoud van het Waterschapsbedrijf Limburg. Het betreft een langdurig contract waarbinnen pro-actief meedenken en partnerschap leiden tot een groene en gezonde werk- en leefomgeving. Een langdurige contracttermijn draagt bij aan gezamenlijke doelen ten aanzien van innoveren, investeren en het ontzorgen van de opdrachtgever. Wij wensen voor 2021 de samenwerking tussen Waterschapsbedrijf Limburg en Idverde Realisatie BV verder te versterken, zodat een groene en gezonde omgeving een vanzelfsprekendheid wordt.

Jeroen Cox Kuijpers Utiliteit Zuid BV

In deze bijzondere periode willen wij WBL bedanken voor de loyaliteit en flexibiliteit, maar ook voor de veilige en duurzame samenwerking. Ook in 2021 leveren onze gepassioneerde vakmensen weer een bijdrage aan het primaire proces van WBL door de installaties in optimale conditie te houden. Graag wensen wij u sfeervolle kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar, waarin wij hopen dat wij nog intensiever met WBL samen mogen werken.

Paul Maas Rentokil Pest Control

Afgelopen jaar was een vreemd jaar, maar desondanks hebben wij op 19 verschillende locaties de ongediertebestrijding en -preventie mogen verzorgen. Met onze digitale rapportage myRentokil, de aanbevelingen en oplossingen hebben wij de ongedierteproblemen altijd snel, accuraat en samen opgelost. Deze prettige samenwerking en communicatie met Leon Franssen en Frank de Jong zetten we volgend jaar graag door. Namens Rentokil Pest Control bedank ik WBL voor de prettige samenwerking in 2020. Beste wensen en gezondheid voor 2021!

Marcel Munsterman Schilderwerken

In de voorliggende periode hebben wij met veel plezier en wederzijds vertrouwen voor het Waterschapsbedrijf Limburg mogen werken. Doordat wij betrokken worden in het gehele proces, van advies en inventarisatie tot en met realisatie, geeft het Waterschapsbedrijf Limburg concrete invulling aan voortschrijdend partnerschap. Een unieke samenwerking waarbij wij al onze kennis en kunde mogen inzetten. Wij danken u nogmaals voor de aangename samenwerking en wensen u en uw familie alvast fijne feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar.

John Gooren Verkoelen

Alweer een viertal jaren zijn we samenwerkingspartner van WBL. Ondanks dat het al om een langere periode gaat, is het onze wens om dit soort raamovereenkomsten voor een nog langere periode vast te leggen. De jaren vliegen voorbij, waarbij we de opgedane ervaringen met elkaar kunnen benutten om de dienstverlening nog verder te optimaliseren. We hebben vertrouwen in een nieuwe samenwerking waarbij competenties en de visie op samenwerken van de leverancier centraal staat.

Roger Stassen Stassen Mestrecycling & Transport BV

Stassen Mestrecycling & Transport is nu al bijna 45 jaar een partner van WBL. We hopen deze samenwerking in goede en ook mindere tijden nog tot in lengte van jaren te mogen voortzetten. Stassen Mestrecycling & Transport wenst alle medewerkers van WBL en al haar relaties een vrolijk kerstfeest en een voorspoedig en vooral een gezond 2021 toe.

Cédric Locht Sulzer

Beste WBL medewerkers, 2020 was in alle opzichten een heel bijzonder jaar. Wij zijn trots op de samenwerking tussen Waterschapsbedrijf Limburg en Sulzer. Die was in 2020 intensief en bijzonder prettig op diverse gebieden en bij uiteenlopende projecten. Graag zetten wij deze samenwerking op dezelfde voet voort in het nieuwe jaar. Wij wensen jullie en jullie naasten een goed en gezond 2021!

Dennis Mombarg Xylem Watersolution Nederland BV

Vreemd om de schrijven dat het meest positieve woord van 2020, ‘negatief’ is. Wij allen hebben een bijzonder jaar achter de rug. Een jaar waarin wij geconfronteerd zijn met de gevolgen van COVID-19. Ondanks alles mogen we vaststellen dat we in het afgelopen jaar wederom mooie projecten hebben gerealiseerd. Wij wensen iedereen voor 2021 een goede gezondheid toe en hopen dat we in 2021 een punt kunnen zetten achter de pandemie. Rest mij u nog prettige dagen toe te wensen en een goed en gezond 2021.

Erik Franssen Stork Nederland BV

Gebaseerd op de lange succesvolle samenwerking tussen WBL en Stork hebben we in 2020 een constructieve bijdrage mogen leveren aan de instandhouding van de vitale infrastructuur van WBL. Uit de verlenging van ons raamcontract spreekt vertrouwen in onze one-stop-shop voor mechanische en elektrotechnische diensten. We kijken ernaar uit om WBL in 2021 te kunnen ontzorgen op het gebied van onze merkonafhankelijke revisie en reparatie diensten voor pompen en kleppen.

Coen Smits Engie Services Zuid BV

Op de 1e foto is links, de oude RWZI nog in bedrijf en is rechts de nieuwe installatie aan het ontstaan. Onderdeel van het oude denken zou zijn, dat we hier als een mierenhoop met tal van werkzaamheden op de beperkte ruimte van de RWZI bezig zijn. In het nieuwe modulaire denken worden grote delen van het werk nu extern samengesteld. Dat is te zien op de andere foto van de Verdygo-modules bij Vakwijs.

Op de 2e foto is links een ervaren instructeur van Vakwijs te zien die een jonge nieuwe medewerkster instrueert over de installatiewerkzaamheden aan de modules. De modules bouwen we niet alleen in Nederland, maar zelfs op 10 minuten van de RWZI bij Vakwijs in Stein. Oud (ervaren ENGIE mensen) én nieuw (leerlingen van Vakwijs) werken hier samen aan een modulaire Verdygo zuivering.

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl