'Uitvoering verloopt naar tevredenheid'

Reiniging

slibgistingstank

Susteren

De slibgistingstank in Susteren wordt gereinigd, geïnspecteerd en gerenoveerd. De uitvoering is in handen van raamcontractant Engie en verloopt naar tevredenheid.

De slibgistingstank in Susteren waarin biogas wordt geproduceerd is afgelopen tien jaar langzaam vol geraakt met vaste bestanddelen, waaronder zand. Om het vergistingsproces te optimaliseren is een grondige schoonmaakbeurt van de tank noodzakelijk evenals een inwendige inspectie van de lege, betonnen tank en een omvangrijke renovatie van mechanische componenten als afsluiters en slangen. Zo zal de zandaflaat worden aangepast om te voorkomen dat de tank over tien jaar opnieuw een schoonmaakbeurt te wachten staat. Het biogas wordt omgezet in warmte om de tank op temperatuur te houden en elektriciteit op te wekken voor eigen gebruik. Tijdens de werkzaamheden is de slibgistingstank zo’n drie tot vier maanden buiten bedrijf. Gedurende die periode gaat het slib rechtstreeks naar de zuivering.


Paul Beijer

Op schema

Raamcontractant Engie heeft het project onder zijn hoede en is begin september gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. ‘We hebben te maken met een strakke planning’, zegt Alex Hulzebos, senior projectleider bij Engie. ‘Binnen drieënhalve maand moet er veel achter elkaar gebeuren: tank leegmaken, civiele werkzaamheden, betoninspecties en eventuele herstelwerkzaamheden uitvoeren, een nieuwe dakbedekking aanbrengen en nagenoeg alle mechanische componenten vervangen. Voor de automatische zandaflaat wordt nieuwe software geïmplementeerd. Half december moet de tank weer gevuld zijn met warm effluentwater en entslib om de biogasproductie weer te activeren. We zitten met alle betrokken partijen goed op schema. We maken nu de slibgistingstank leeg en vervangen daarna alle leidingen in en om de tank. Na reiniging van de tank, inspectie en herstel van het beton beginnen we met de montage. Ook plaatsen we een nieuwe debietmeterput naast de tank.’

Goede communicatie

De samenwerking tijdens de uitvoering loopt goed, vinden zowel Paul Beijer, senior projectmanager bij Waterschapsbedrijf Limburg als Alex Hulzebos. ‘De communicatie en het verwachtingsmanagement zijn goed’, aldus Beijer. ‘De communicatie is open en er vindt een goede afstemming plaats over de werkzaamheden’, meldt Hulzebos. ‘Dat moet wel met zo’n korte doorlooptijd. We houden elke twee weken een bouwvergadering en stemmen tussentijds regelmatig direct een en ander af. Dat gaat in goede harmonie en met gezonde discussies; bijvoorbeeld over of iets wel/niet in de hoofdopdracht zit en of het noodzakelijk is om iets wel/niet uit te voeren. Er waren wat onzekerheden over het leidingwerk in de grond. Dat zoeken we uit en daarbij komen we verrassingen tegen die we met elkaar afstemmen. Dan hebben we elkaar echt nodig. Uiteindelijk gaat het erom dat we naar ieders tevredenheid de werkzaamheden inclusief wijzigingen op een goede wijze kunnen realiseren binnen de planning.’

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl