Pilot in Roermond van start

Veiligheid, duurzaamheid en innovatie zijn thema’s die binnen de raamcontracten vorm en inhoud worden gegeven. In dat kader zijn themabijeenkomsten georganiseerd waarvan één over het thema innovatie. Ook buiten de projecten waarin nauw wordt samengewerkt met raamcontractanten werkt Waterschapsbedrijf Limburg hard aan innovatieve en toekomstgerichte projecten. Over een daarvan, de inzet van de CoRe-technologie, willen we u in deze nieuwsbrief nader informeren.

'Nieuwe generatie afvalwaterzuivering'

CoRe

‘Concentrate, Recover en Re-use, oftewel Concentreren, terugwinnen en hergebruiken, daar staat CoRe voor’, licht innovatietechnoloog Sandra Malagón Jiménez toe. ‘Terwijl in onze huidige installaties de bacteriën het zuiverende werk doen, wordt bij de CoRe-technologie het vuil en het water direct fysisch-chemisch gescheiden. Dat gebeurt door de inzet van een innovatieve combinatie van membraantechnologieën genaamd 'forward osmose' en 'reverse osmose'.’

Grote voordelen

De inzet van de CoRe-technologie levert een paar grote voordelen op. Sandra: ‘We produceren water van hoge kwaliteit en het residu dat achter blijft is sterk geconcentreerd. Dit betekent dat we het schone water kunnen hergebruiken voor toepassingen in bijvoorbeeld de industrie of in de landbouw. Het residu of concentraat is rijk aan nutriënten zoals fosfor en stikstof, maar bevat ook alle organische stof en daaruit kunnen we energie terugwinnen. Maar ook de schadelijke stoffen zoals medicijnresten blijven achter in het concentraat, en dat maakt het gemakkelijker om ze te verwijderen. Met de inzet van CoRe zijn we meer dan ooit in staat om vorm en inhoud te geven aan ons uitgangspunt om afvalwater als grondstof te zien.’

Proefinstallatie Roermond

‘De pilot in Roermond bestaat uit drie fasen,’ vertelt projectleider Werner Schimmel. ‘De eerste stap bestaat uit alle voorbereidende werkzaamheden om tot een succesvolle plaatsing van de installatie te komen, vervolgens gaan we proefdraaien gevolgd door de derde stap, het onderzoek zelf. Op 29 september is de container met daarin de pilotinstallatie bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Roermond geplaatst. Het inregelen en proefdraaien met schoon water heeft ongeveer een maand geduurd en half november is de pilot officieel van start gegaan. De pilot borduurt voort op een test die eerder op kleinere schaal werd uitgevoerd op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Simpelveld.’

‘…hogere waterkwaliteit en meer hergebruik…’

Nauwe samenwerking

Tijdens de CoRe-pilot werken we nauw samen met andere partijen: met de Waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe, KWR Water Research Institute, Allied Waters, Royal HaskoningDHV en BLUE-tec. Collega Andries Vonken is namen onze organisatie opdrachtgever en hoofdverantwoordelijk voor het hele project. In de stuurgroep bewaakt hij onder andere de planning en het budget en ziet als strategisch adviseur toe op een goede inpassing van het concept binnen onze algemene bedrijfsstrategie.

Afvalwaterzuivering van de toekomst

De inzet van de CoRe-technologie is een logische stap op weg naar een klimaatneutraal en circulair Waterschapsbedrijf Limburg. Daarmee past het perfect in onze strategische- en klimaatdoelstellingen. Extra voordeel is dat de installatie uitstekend aansluit op Verdygo, onze innovatieve, modulaire en duurzame rioolwaterzuiveringsinstallatie.


Sandra Malagón

Smullen

Voor Sandra en Werner is deelnemen aan zo’n innovatief project om van de smullen. Sandra: ‘Als innovatietechnoloog kijk ik altijd reikhalzend uit naar innovatieve projecten waar zaken als waterkwaliteit, duurzaamheid en circulariteit samenkomen. De CoRe-pilot is zo’n project dat veel kansen biedt voor de toekomst.’ Werner: ‘Voor mij is het heel gaaf om bij dit project betrokken te zijn en concreet te werken aan innovatie. Ik ben erg nieuwsgierig naar de resultaten van de pilot.’


Werner Schimmel

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl