'Proeftuin voor innovatieve technologieën'

Aanpassing rwzi

Simpelveld

gestart

Terwijl rwzi Simpelveld op de nominatie stond om te sluiten in 2021, is na overleg met stakeholders besloten de rioolwaterzuivering aan te passen en haar geschikt te maken als proeftuin voor innovatieve technologieën. Om te beginnen het verwijderen van medicijnresten uit het afvalwater. De daarvoor benodigde techniek wordt gehuurd en is al gereserveerd om de proeftuin in het vierde kwartaal van 2020 in werking te stellen. Dat is kort dag. Reden genoeg om al met de bouw te beginnen nadat het eerste ontwerp klaar was.

Contractmanager Marc Stevens staat aan de lat om samen met de aannemer de contracten op te stellen. Hij is erbij aanwezig wanneer de projectmanager van WBL en die van de aannemer maandelijks de contractuele zaken met elkaar bespreken. Daarnaast beheert hij de weekly’s. Zo ook in Simpelveld. Stevens spreekt van een uniek project. ‘Normaal gesproken maken we een ontwerp en gaan dan bouwen’, legt hij uit. ‘In de situatie Simpelveld zijn we al gestart met bouwen op het moment dat een ontwerp klaar was en de volgende procesonderdelen nog ontworpen moeten worden. We hebben hier te maken met een keten van projecten. Eerst de optimalisering van de rwzi voor de medicijnrestenverwijdering. Wat niet noodzakelijk is voor de medicijnrestenverwijdering wordt in fase 2 ontworpen en gebouwd.’

Eliquo

Aart de Gier, projectmanager bij raamcontractant Eliquo dat de aanpassingen realiseert: ‘In Simpelveld doorlopen we samen met WBL als bouwteam de ontwerpfase. Inmiddels is ook de realisatieovereenkomst getekend. De doorlooptijd van de eerste fase is kort. Begin december moet een oud oxidatiebed verwijderd zijn om plaats te maken voor onder andere de poederkooldosering (medicijnrestenverwijdering) waarmee WBL in december proeven wil starten.’

‘Begrotingen delen doe je echt alleen als je elkaar vertrouwt’

Begrotingen gedeeld

In de periode voor de ondertekening van de realisatie-overeenkomst voor het project (27 augustus 2020) hebben aannemer Eliquo en WBL hun begrotingen met elkaar gedeeld. Stevens: ‘Dat is vrij ongebruikelijk in de bouwwereld, maar passend bij de raamcontracten waarbij we de traditionele relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer loslaten. In dat geval is het van belang elkaar het vertrouwen te geven er samen uit te komen. In de projecten die we al met Eliquo hebben opgepakt hebben we een groot vertrouwen in elkaar opgebouwd. Bovendien wonnen we tijd door de begrotingen met elkaar te delen.’ Stevens is van mening dat de samenwerking tussen Eliquo en WBL goed is. ‘We communiceren open met elkaar. Als er discussies zijn, dan zijn deze opbouwend. We kunnen over alles met elkaar praten.’ De Gier: ‘Ik kan het belang van een open communicatie alleen maar onderstrepen. Dat je alles met elkaar kunt bespreken moet ook. De kracht van een bouwteam is dat je samen een oplossing zoekt voor eventuele tegenslagen, oplossingen bespreekt en keuzes maakt. Vanwege de korte doorlooptijd hebben we - zoals Marc al zei - zelfs onze begrotingen open met elkaar gedeeld. Dat is best apart. Zoiets doe je echt alleen als je elkaar vertrouwt. Dat zegt genoeg over samenwerking.’

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl