‘…een sterk collectief dat gaat voor het beste resultaat…’

Vervanging persleiding

Velden - Venlo

De persleiding tussen Venlo en Velden is hoognodig aan vervanging toe. Aanvankelijk was het plan om een nieuw leidingentraject aan te leggen. Dat had heel wat “voeten in de aarde”. Vooral toen bleek dat de aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog en de aanwezige archeologische en natuurwaarden forse invloed zouden hebben op het budget en de planning. Collega Theo Boonen, Richard Wouters van GW Leidingtechniek en Thijs Pepels van Kragten gaan in op hun gezamenlijke keuze voor een alternatief: een volledige vervanging van de oude leiding in het bestaande leidingentracé gecombineerd met de aanleg van een tijdelijke persleiding langs de bestaande leiding.

Theo Boonen Adviseur Techniek Waterschapsbedrijf Limburg

‘…een onverwachte planwijziging snel gerealiseerd…’


‘We wisten al langer dat de persleiding tussen Velden en Venlo in slechte staat was. Een aantal jaren geleden zijn de eerste driehonderd meter van de in totaal vier en een halve kilometer lange leiding al vervangen. Met een innovatieve methode, door een prop gevuld met meetapparatuur door de leiding te persen, hebben we toen de hele leiding geïnspecteerd. De resultaten van die inspectie bevestigden het beeld van de slechte staat van de leiding. Ons oorspronkelijke plan was om een nieuw leidingentracé aan te leggen. Tijdens het ontwerpproces kwamen we erachter dat door de aanwezigheid van explosieven in de ondergrond en de archeologische en natuurwaarden van het beoogde nieuwe tracé, we veel meer tijd en kosten zouden maken dan was voorzien. Na rijp beraad kwamen we samen al snel op een nieuw, aangepast voorstel. Vaak is het niet zo makkelijk om af te stappen van een oorspronkelijk plan. Met de traditionele werkmethode hadden we deze planwijziging nooit zo snel voor elkaar gekregen. In het kader van de raamcontracten en het werken in een bouwteam komen onvoorziene omstandigheden of tegenvallers meteen op tafel en worden open en transparant besproken. Zo kunnen we snel schakelen en dat dit zo kan is ook een van de voordelen van werken met raamcontracten.’

Richard Wouters Projectleider GW Leidingtechniek

‘...een nieuwe leiding op het bestaande tracé...’


‘Het oorspronkelijke plan ging uit van een nieuw tracé. Tijdens de voorbereidings- en ontwerpfase liepen we tegen de nodige problemen aan. Zo werden er met detecteren onder meer 1133 objecten aangetroffen die nader onderzoek noodzakelijk maakten. Met mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog kun je immers geen enkel risico nemen. Daarnaast vroegen ook de archeologische en natuurwaarden extra aandacht. De consequenties daarvan waren: extra kosten en een langere doorlooptijd. We hebben de koppen bij elkaar gestoken en waren het eigenlijk snel met elkaar eens: de optie van een nieuwe leiding op het bestaande tracé. Daarvoor is wel de aanleg van een tijdelijke leiding parallel aan de bestaande leiding noodzakelijk. Met deze optie gaat de bestaande, zeer kwetsbare leiding meteen buiten bedrijf en wordt het risico op calamiteiten zo veel mogelijk beperkt. Het water wordt dan door de tijdelijke leiding gepompt en de werkzaamheden voor vervanging van de bestaande leiding kunnen meteen starten. Als we groen licht krijgen voor het nieuwe ontwerp en de aangepaste kostenraming hopen we nog voor de bouwvak te kunnen beginnen. Tijdens de bouwvak werken we door en net voor het einde van het jaar willen we de klus geklaard hebben.’

Thijs Pepels Adviseur proces- en risicomanagement Advies-, ontwerp- en ingenieursbureau Kragten

‘…flexibiliteit om dat te doen wat het beste is voor het project…’


‘Een project als dit is een voorbeeld van een project dat je als adviseur graag wil. Het bijzondere is dat we in het kader van het raamcontract werken vanuit de ketensamenwerkingsgedachte per project in bouwteamverband. Dat gebeurt wel vaker maar is niet de norm. Het werken in een bouwteam geeft een andere dynamiek: het leidt tot de nodige flexibiliteit om dát te doen wat het beste is voor het project en daar draagt het werken vanuit de ketengedachte met een vast team zeker aan bij. Dat zie je ook bij de vervanging van de persleiding Velden-Venlo. Tijdens de rit kwamen we erachter dat de gekozen oplossing niet de beste was. In de traditionele setting had dat geleid tot veel gedoe en wellicht dat we de aanbesteding volledig hadden moeten overdoen. Al met al had dat ons minstens een jaar extra tijd gekost. Nu hebben we de problemen meteen in bouwteamverband aangekaart. Om dat zonder afbreukrisico te kunnen doen, moet je elkaar kunnen vertrouwen. Dat vertrouwen is er in dit team en we zaten al snel op één lijn met Patrick Kleuters en Theo Boonen van Waterschapsbedrijf Limburg. We hebben inmiddels het ontwerp en de kostenraming aangepast. Met de voorgestelde oplossing voorkomen we tijdsverlies, beperken we de kosten en kunnen we het risico van leidingbreuk op korte termijn aanpakken.’

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl