'Eerste verbeterpunten al te pakken'

Pionieren met

Prince2®-project-

managementmethode

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Simpelveld wordt aangepast om haar tot 2028 vrij van groot vervangingsonderhoud in bedrijf te kunnen houden en geschikt te maken voor proeven. Bij de voorbereiding en uitvoering van het project wordt voor het eerst de Prince2®-projectmanagementmethode toegepast. Deze methode, toepasbaar op ieder project, is gericht op het management, de besturing en de organisatie van een project.

Rwzi Simpelveld bestaat uit een nieuwe modulaire installatie (2017) en enkele oude installatie-onderdelen. Om de totale installatie zonder tussentijds groot vervangingsonderhoud in bedrijf te houden tot 2028 is het nodig de installatie aan te passen. De aanpassing is tevens nodig omdat op de rwzi proeven gaan plaatsvinden die vragen om een stabiele effluentkwaliteit. Denk aan medicijnresten verwijderen uit afvalwater.

Prince2®-methode

Om het project succesvol te managen heeft WBL gekozen voor Prince2®-projectmanagementmethode. ‘De Prince2®-methode is een instrument om het project te structureren, te managen en te sturen’, vertelt Robert Luijten, projectmanager. ‘Prince2 biedt handvatten om grip te houden op een project en het succesvol te maken. Op het vlak van projectmanagement stellen we een projectinitiatiedocument op met als bijlagen heldere technische productbeschrijvingen. Vooraf denken we dus goed na over de eisen en specificaties van de (deel)producten die we in de ontwerp-, uitvoerings- en nazorgfase opgeleverd willen hebben. We borgen deze zaken in het kwaliteitsregister, de documentatielijst en het programma van eisen en verificatie. Aan de managementkant denken we na over de communicatiestructuur, toe te passen risicomanagement en kwaliteitsmanagement. Naast ondersteuning bij procesgericht werken, is Prince2 gericht op de oplevering van producten. Elk hoofdproduct komt separaat terug in de planning.’ Technisch manager Geert Bruinsma werkte buiten WBL met engineering al eerder met Prince2®. ‘We werken naar de oplevering van een eind- en/of deelproduct toe’, legt hij uit. ‘Bij een product denk je dan aan een totale zuiveringsinstallatie, maar ook aan een klein onderdeel ervan, een pomp bijvoorbeeld. Aan de voorkant van het project besteden we veel aandacht aan wat er nodig is om tot het eindproduct te komen. Als dat plaatje duidelijk is dan redeneren we terug naar voren. Dan kunnen we zeggen welke documenten, producten en mensen er nodig zijn om het product te realiseren. Vervolgens bepalen we hoeveel tijd we daarvoor nodig hebben, wat uiteindelijk tot een planning leidt.’

Efficiënt

Prince2® past goed in de samenwerking met de raamcontractanten. ‘We bieden afgebakende werkpakketten aan onze aannemers aan.’ Bruinsma: ‘Door zo’n werkpakket gezamenlijk samen te stellen, betrekken we de aannemer bij het proces. Zo schrijven we bijvoorbeeld samen het programma van eisen en verificatie in plaats van alles zelf te bedenken en daarna bij de aannemer aan te leveren.’ Luijten: ‘Prince2® gaat ook over een duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden. Iemand neemt vanuit zijn rol/verantwoordelijkheid deel aan het projectteam. In de productomschrijvingen staat precies welke betrokkenen iets van het betreffende product moeten vinden. Teamleden denken dus alleen maar na over dingen waarvan ze verstand hebben en praten alleen daarover mee. Omdat het telkens specifieke betrokkenen betreft hoeven ook niet alle documenten door het hele projectteam te worden goedgekeurd. Zo hoeft een E-engineer niets te vinden van sloopscenario’s van een betonconstructie. Uiterst efficiënt als iedereen zijn rol pakt.’

Robert Luijten


‘…duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden…’

Fasering

Voorbereidings-, ontwerp-, definitief ontwerp- en uitvoeringsfase hoeven binnen Prince2® niet langer het uitgangspunt te zijn voor de interne project stuurgroep om fiat te geven. ‘In Simpelveld kennen we een tweeledige managementfasering waarop de stuurgroep zijn besluit neemt’, geeft Luijten aan. In de eerste fase beslist de stuurgroep over wat we in Simpelveld moeten doen om de effluentkwaliteit op orde te krijgen voor de proeven die we daar gaan doen. In fase 2 wordt vastgesteld wat er nodig is om de rwzi tot 2028 in bedrijf te kunnen houden.’

Enthousiast

Deze methode is geschikt voor elk project. ‘Het is maatwerk’, stelt Luijten. Simpelveld is een complex project met veel stakeholders en stand alone-onderdelen. Het kost veel tijd om dit goed te managen. We moeten er nu voor waken dat we niet doorslaan in detaillering en blijven zoeken naar de juiste balans.’ Het projectteam is enthousiast constateren de heren. Bruinsma: ‘Iedereen heeft veel ambitie om te vernieuwen. Ook de aannemer.’ Luijten: ‘We zijn aan het pionieren en leren veel. Het kost veel tijd af en toe, maar het is heel leuk. De eerste verbeterpunten hebben we al te pakken. Zo hopen we in de volgende fase de Prince2®- opzet efficiënter op te pakken en de aannemer bij het opstellen van de initiële productbeschrijving al te betrekken.’

Geert Bruinsma


‘Iedereen heeft veel ambitie om te vernieuwen’

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl