Foto: rwzi Panheel

'Ambitieuze deadline'

Bouw Verdygo

Panheel en Stein

Om in 2021 te kunnen gaan voldoen aan de nieuwe Europese lozingseisen bouwt Waterschapsbedrijf Limburg in Panheel en Stein een nieuwe Verdygo zuiveringsinstallatie. Gedurende de nieuwbouwwerkzaamheden zuiveren de bestaande installaties gewoon door. Voor Panheel zijn de prijsvorming en opdrachtverlening begin juli rond. In Stein zitten betrokken partijen daar middenin.

‘Met een kleine vertraging is in Panheel gestart met de uitvoering van het complexe project. Ook Stein heeft afgelopen maanden wat vertraging opgelopen. ‘Panheel loop iets voor op Stein’, vertelt Hans van Haren, projectmanager rwzi Panheel en contractmanager voor beide projecten. ‘De prijsvorming en opdrachtverlening voor Panheel wordt begin juli afgerond. Concreet betekent dit dat Eliquo opdracht krijgt voor de voortrein, het gedeelte van de influentinname tot en met zand- en vuilverwijdering en CMC (combinatie Mobilis B.V. Croonwolter&dros) voor de rest van de installatie, inclusief de totale coördinatie. Omdat we te maken hebben met een belangrijke deadline en tempo willen houden, zijn we in Panheel al begonnen met de zogenoemde early works. Daarvoor hebben we diverse vooropdrachten verleend. Zo hebben we al een noodzakelijke weg aangelegd, een buffer aangepast en het nodige civiele werk verricht, zodat de voortgang niet in het gedrang komt. Dat kon zonder dat dit grote invloed had op de huidige installatie.’

Hans van Haren


'...om het tempo erin te houden, zijn we begonnen met de early works...'

Extra aandacht voor contractvorming

‘In Stein hebben we het definitieve ontwerp afgerond, gaan we richting uitvoeringsontwerp en is buiten een begin gemaakt met de uitvoering’, meldt George van Oijen, projectmanager rwzi Stein. “We zijn bezig met de contract- en prijsvorming met Engie, CMC en Eliquo; de opdrachten zijn nog niet verstrekt. Wat we in Panheel leren, nemen we mee in Stein. We hebben in Stein het ontwerp stevig moeten aanpassen om een langdurige bestemmingsplanprocedure te voorkomen. Een flink deel van de nieuwe zuivering komt op de plaats van de bestaande waterbuffer. Daarom moeten we een tijdelijke regenwaterbuffer realiseren die nagenoeg gereed is. De buffer in aanbouw raakte in het voorjaar helaas beschadigd door een storm.

Daardoor moest deze vervangen worden, wat voor enige vertraging heeft gezorgd. Inmiddels kunnen we overschakelen en de oude buffer afbreken. Ook vervangen we binnenkort het vuilrooster dat in slechte staat is. Afgelopen maanden hebben we veel tijd en energie gestoken in de contractvorming, mede omdat we hier gebruik maken van nevenaanneming en daarop de coördinatie- en realisatieovereenkomst moesten aanpassen. Bij nevenaanneming is het belangrijk dat je de aansprakelijkheden onderling goed regelt. Dit is allemaal nieuw voor de contractpartners en WBL en dan wil het nog weleens schuren.’

Corona

De maatregelen rondom het coronavirus hebben volgens de heren nauwelijks tot vertraging geleid. Van Oijen: ‘Reeds opgelopen vertragingen hebben we echter niet meer kunnen goedmaken, ondanks dat we voorheen dachten dat het wel zou kunnen. De coronamaatregelen maken het voor engineering namelijk wel lastig om bijvoorbeeld tekeningen met elkaar door te nemen. Bij de bouw in Weert zaten de technici regelmatig een dag bij elkaar; nu moet alles op afstand besproken worden. Het is dus niet eenvoudig om aan te geven wat corona heeft gedaan in de voorbereidingsfase. We vermoeden wel dat het virus consequenties heeft voor de levering van een aantal onderdelen, omdat een aantal bedrijven in het buitenland stil heeft gelegen. Omwille van de voortgang willen we zo snel mogelijk de bestellingen plaatsen. Als er dan vertraging ontstaat liggen onze bestellingen hoog op de stapel om op te pakken en uit te leveren.’

Behoorlijke tijdsdruk

De ambitieuze deadline zet het project onder behoorlijke tijdsdruk. ‘Inmiddels hebben we de planning toch iets moeten bijstellen’, zegt Van Oijen. ‘Panheel wordt nu 1 maart 2021 in bedrijf genomen en in Stein verwachten we op 1 mei 2021 de schakelaar om te kunnen zetten. Er zijn in ieder project dingen die anders lopen dan vooraf gepland. Als je reëel bent, moet je zeggen dat het tijdpad wel heel erg krap is. We werken met vooropdrachten om de planning te kunnen halen. In het verleden was het ondenkbaar geweest dat er al opdrachten lopen terwijl we nog aan het ontwerpen zijn. De tijdsdruk zorgt af en toe wel voor wat onderlinge spanning. Toch lukt het iedere keer weer om die achter ons te laten.’ Van Haren: ‘In dit schedule-driven project hebben we een werkwijze met elkaar gevonden waarbij een aantal zaken parallel loopt.’ Van Oijen: ‘Dat is ook de kracht van deze manier van samenwerken. We kunnen continu doorwerken zodat het hele team in een flow blijft en de doorlooptijd korter is dan bij de traditionele manier van werken.’

George van Oijen


‘…in ieder project lopen dingen anders dan vooraf gepland…’

Complex project

‘In dit complexe project moeten we veel nieuwe zaken met elkaar organiseren’, gaat Van Haren verder. We dachten een kopie van de Verdygo-installatie in Weert te kunnen maken. Aan het einde van de ontwerpfase moesten we concluderen dat een kopie niet mogelijk is. Dit omdat de locatie-specifieke omstandigheden als infrastructuur en nutsvoorzieningen in Panheel en Stein anders zijn dan die in Weert. In Weert is de installatie in de greenfields op een apart terrein gebouwd. In Panheel kan dat slechts gedeeltelijk en in Stein helemaal niet. Dat betekent maatwerk voor beide locaties en ook veel tijdelijke voorzieningen et cetera. Daarnaast is er gelijktijdig gewerkt aan een Modulehandboek voor Verdygo. Om de beide installaties en de Verdygo-modules tijdig te kunnen opleveren, is ervoor gekozen om met de drie raamcontractanten de projecten te realiseren. Dit heeft wel de nodige extra’s gevraagd van alle betrokken partijen. Denk aan afstemming en contractvorming. Evident dat dit soms spanningen oplevert. Het grote voordeel is dat we de lessen van de rwzi Weert hebben meegenomen naar Panheel en Stein en deze kennis hebben gebruikt en gedeeld met alle betrokkenen.’

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl