Alles volgens protocol

Veilig werken is standaard

Bij de maatregelen van WBL om verspreiding van het coronavirus af te remmen staat de veiligheid van WBL’ers, bezoekers en medewerkers van externe bedrijven voorop. WBL is een bedrijf in de vitale sector, dus het werk gaat door met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen. Dat betekent het protocol “Samen veilig doorwerken” naleven. Waar het in het begin even wennen was, wordt het “nieuwe werken” meer en meer gewoon.

‘We raken gewend aan het werken op afstand’, zegt Har Coenen, manager afdeling Projectmanagement. ‘Thuiswerken en vergaderen met Microsoft Teams is inmiddels standaard. Dat gaat goed. Het is fijn dat we elkaar bij vergaderingen en bilateraaltjes in de ogen kunnen kijken.’ Ook op de zuiveringsinstallaties en de projecten heeft iedereen de beste intenties om alles volgens het protocol “Samen veilig doorwerken” te laten verlopen, weet Coenen. ‘Mocht er een situatie ontstaan waarbij de veiligheid onder druk komt te staan, dan adviseer ik medewerkers dit met betrokkene(n) te bespreken om tot oplossingen te komen. We kunnen hierbij een beroep doen op de kundige ondersteuning van onze veiligheidskundige. Uiteindelijk willen we met z’n allen het protocol naleven. Dit ondersteunt het algemeen belang en dat van het bedrijf en individu.’

Har Coenen


‘We stellen alles in het werk om het primaire proces maximaal te laten doorgaan en willen ook zo lang en veel als mogelijk de andere werkzaamheden continueren.’

Protocol en aanpak bij WBL

Het protocol beschrijft voorwaarden om in deze crisis te kunnen doorwerken in de bouw. Overheid, belangenverenigingen in de bouw en vakbonden hebben het samen opgesteld. Intern is een beslisboom opgezet om te toetsen of (project)werkzaamheden kunnen doorgaan. Getoetst wordt of er intern personeel beschikbaar is om de werkzaamheden te kunnen begeleiden én of er veilig gewerkt kan worden volgens de maatregelen in verband met het coronavirus. Bij de toets worden management en veiligheidskundige betrokken.

Bij twijfel besluit de directie. ‘Dit laatste is belangrijk om te voorkomen dat te eenzijdig aan de eigen werkomgeving wordt gedacht. We stellen alles in het werk om het primaire proces maximaal te laten doorgaan en willen ook zo lang en veel als mogelijk de andere werkzaamheden continueren. Tot nu toe is dat behoorlijk goed gelukt. Ik merk dat er voor de aanpak bij WBL draagvlak is onder collega’s en onze bouwpartners, ook al moet iedereen er een tandje extra voor bijzetten. Het doet me goed om te ervaren dat iedereen elkaar, zij het minder fysiek, blijft opzoeken en in dialoog tot oplossingen komt.’

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl