Extra lavafilter

Uitvoering

geurbestrijding

Hoensbroek binnenkort

van start

Bij rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Hoensbroek wordt binnenkort een extra lavafilter bijgeplaatst om de ongewenste geur te bestrijden die bij het zuiveringsproces vrijkomt ter plaatse van het grofroostergebouw. Het ziet ernaar uit dat de uitvoering met slechts een kleine vertraging in week 20 van start kan gaan.

‘Omwonenden ervaren last van de geur die het zuiveringsproces met zich meebrengt’, vertelt Erik Wubs, technisch adviseur a.i. die verantwoordelijk is voor de toegepaste techniek en afstemming met aannemer ADS Groep B.V. ‘De aanpassingen aan de huidige geurbehandeling, waaronder het plaatsen van een nieuw lavafilter zal de ongewenste geur sterk verminderen. De bacteriën op de lavasteentjes absorberen de ongewenste geurcomponenten, waarna gezuiverde lucht vrijkomt.’

Liaison

Opvallend in de projectgroep ‘Geurbestrijding Hoensbroek’ is de aanwezigheid van werkvoorbereider Patrick de Bruin die doorgaans als werkvoorbereider op de rwzi werkt. Hij fungeert als liaison tussen werkvloer en projectvoorbereiding en -uitvoering. Wubs: ‘Het gaat veelal om praktische zaken. Patrick deelt zijn technische kennis en ervaring op de rwzi met ons. Hij weet precies waar mensen die op de rwzi werken ruimte nodig hebben om goed onderhoud en beheer te kunnen plegen.’ De Bruin: ‘Normaal gesproken zit er een projecttoezichthouder van de afdeling Engineering bij als tussenpersoon. Omdat er bij Engineering nu geen mensen vrij zijn, is mij gevraagd om als tussenpersoon te fungeren tussen aannemer en de werkvloer. Mensen van het project komen met vragen bij mij en ik voorzie hen van technische informatie die nodig is bij verdere uitvoering van het project. Deze werkwijze biedt voordelen. Door mijn technische kennis en vraagbaakfunctie wordt er uiteindelijk iets opgeleverd waar de mensen in het werkveld ook achter staan. In het verleden was dit wel eens anders.

Dan bleek na de oplevering in de werkpraktijk dat het toch niet optimaal was of toch anders uitgevoerd had moeten worden. Nu kunnen we tijdens het project direct op zaken inspringen en wensen kenbaar maken die dan direct worden meegenomen. Dit werkt uiterst prettig en je komt achteraf niet voor verrassingen te staan.’ Gerrit Koppelman, projectleider van aannemer ADS Groep B.V.: ‘Het loopt buitengewoon goed. Patrick weet precies hoe het in de praktijk zit. Als we bepaalde voorzieningen willen plaatsen, overleggen we dat met hem. Hij zet de respons van de werkvloer netjes naar ons door. En als wij ergens een probleem zien, dan hebben we daarover ook overleg. Omdat we op grote afstand van elkaar zitten (Deventer, Goor, Hoensbroek en Roermond) is het des te belangrijker dat dit zo gebeurt.’

Patrick de Bruin


Patrick de Bruin (WBL) fungeert als liaison tussen werkvloer en projectvoorbereiding en -uitvoering.

Invloed corona

Wubs ziet bij de voorbereidingen van het project Geurbestrijding Hoensbroek nauwelijks invloed van het coronavirus. ‘We hebben voldoende hulpmiddelen als e-mail, Skype en Microsoft Teams om met betrokkenen op vier locaties in Nederland te communiceren. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig’, lacht hij. ‘Straks bij de uitvoering zullen aannemer en onderaannemers wel extra voorzieningen moeten treffen om coronabesmetting te voorkomen. Die worden nu in detail uitgewerkt op basis van de richtlijnen van Waterschapsbedrijf Limburg, het protocol “Samen veilig doorwerken” en het RIVM. Naast dat er straks voldoende beschermende middelen zijn, is het goed als er in het werkplan een hoofdstuk wordt opgenomen over veilig en gezond werken in de nieuwe situatie.’

Eenvoudig

Koppelman vindt het niet zo ingewikkeld om in Hoensbroek vanwege het coronavirus preventiemaatregelen te treffen. ‘We zorgen ervoor dat we self-supporting zijn en niet in de bedrijfsgebouwen van WBL hoeven te komen. Doordat we een eigen schaftgelegenheid met voorzieningen als elektriciteit-, water- en rioolaansluiting hebben, kunnen we het contact met medewerkers van WBL minimaliseren. Daarnaast passen we eigen maatregelen van de ADS Groep toe zoals het gebruik van mondkapjes en desinfecterende gel.’ Koppelman die net bezig is met de planning is evenals Wubs van mening dat het coronavirus nauwelijks voor vertraging zorgt. ‘We hebben wel iets te maken met langere levertijden en aanvullende zaken die ter plekke nodig zijn voor de uitvoering, maar het lijkt mee te vallen. We zouden in week 18 met de uitvoering beginnen; nu wordt dat vermoedelijk week 20. De periode dat we daadwerkelijk op de zuivering aanwezig zijn, houden we zo kort mogelijk.’

Gerrit Koppelman, projectleider aannemer ADS Groep B.V.

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl