Project Panheel en Stein

Voorbereidingen bouw nieuwe zuiveringsinstallaties

De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe zuiveringsinstallaties in Panheel en Stein zijn in volle gang. Samen met de module-ontwikkeling is er sprake van een omvangrijk project, waarbij naast Waterschapsbedrijf Limburg drie contractpartners betrokken zijn: Combinatie Mobilis B.V. Croonwolter&dros (CMC), Engie en Eliquo. Hoe is de stand van zaken en wat betekent corona voor de samenwerking en voortgang?

Foto: rwzi Panheel

Om te kunnen voldoen aan de nieuwe lozingseisen die per 1 januari 2021 van kracht zijn, is het nodig om in Panheel en Stein, op hergebruik van een aantal onderdelen na, een compleet nieuwe zuiveringsinstallatie te bouwen. Gekozen is voor een Verdygo-installatie en toepassing van de Nereda-zuiveringstechnologie. Een apart team ontwikkelt de Verdygo-modules voor het project.

In juni 2019 is het startschot gegeven voor de ontwerpfase. De afronding van de definitieve ontwerpen is in zicht. De werktekeningen liggen op de tekentafel en inmiddels is in Panheel de uitvoering begonnen. ‘We zijn nu bezig met sloopwerkzaamheden om ruimte te maken voor de nieuwe installatie’, vertelt Léon Winthaegen, adviseur techniek bij Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en technisch manager bij het project Panheel/Stein/moduleontwikkeling. ‘Er wordt ruimte gecreëerd voor de nieuwe zuivering, zodat de bestaande zuivering gewoon kan doorgaan terwijl er wordt gebouwd. Daarna starten de grondwerkzaamheden.’

Planning en samenwerking

De planning ligt niet geheel op schema. ‘De definitieve ontwerpfase vraagt meer tijd dan we hadden gedacht. Het Verdygo-ontwerp is identiek voor beide locaties, echter de inpassing ervan is locatie-specifiek en complexer dan die in Weert. Tevens hebben we bij het opbouwen van een tijdelijke buffer in Stein helaas schade opgelopen als gevolg van harde wind. Dit betekent dat de buffer vervangen moet worden. Ook vergt samenwerken met vier partijen meer afstemming en coördinatie om alle neuzen dezelfde kant op te bewegen.

Maar goed, zonder deze manier van samenwerken zouden we op voorhand wel een jaar vertraging hebben opgelopen. Gelukkig is de bereidheid tot samenwerken groot.’ Dat vindt ook Paul Grannetia, projectmanager Engie. ‘We hebben elkaar gevonden met generieke afspraken en proberen die koers samen te varen. Alles wordt open gedeeld, wat niet vanzelfsprekend is. Het is prettig dat CMC (Combinatie Mobilis B.V. Croonwolter&dros) een voorsprong heeft vanwege de uitvoering van het Verdygo-project in Weert. Daar plukken wij de vruchten van. We gaan in Panheel en Stein op dezelfde manier samenwerken en hoeven dus niet opnieuw het wiel uit te vinden voor een samenwerkingsstructuur.’

Invloed corona

‘Het coronavirus heeft zeker invloed op de planning, maar het valt mee, ’, zegt Winthaegen. ‘De afstemming is wat ingewikkelder omdat iedereen thuis aan het werk is, maar het gebruik van Skype en Microsoft Teams werkt inmiddels goed en is effectief met aannemers en onderaannemers verspreid over het hele land. Korte overlegjes zijn er nu minder waardoor je de voortgang op bepaalde projectonderdelen wel eens mist. Bij de uitvoering verwacht ik wel enige vertraging. Op dit moment is nog niet in te schatten of levering van onderdelen in het gedrang gaat komen.’ Aart de Gier, projectleider Eliquo, beaamt dat de vertraging door corona alleszins meevalt. ‘Ik had verwacht dat corona ons werk meer zou gaan beïnvloeden dan dat het nu doet en ben er positief over hoe iedereen op het coronaverhaal heeft gereageerd. Iedereen houdt zich goed aan de richtlijnen. Veel gaat toch “gewoon” door, ook de voorbereidingen op de bouwplaats.

Aart de Gier, projectleider Eliquo

Besprekingen waarvoor we eerst in de auto stapten, voeren we nu in een Microsoft Teams-omgeving. Dat gaat prima. Ik was sceptisch in het begin, maar het werk is behoorlijk intensief en productief. We missen wel het informele overleg tussen de bedrijven door. Daar moet je nu iemand speciaal voor bellen.’ Ook André Welmer, projectleider bij CMC kan goed uit de voeten met Microsoft Teams. ‘Mits de verbinding goed is en dat is niet altijd het geval’, meldt hij. ‘In 80 tot 90 procent gaat het goed. Ik mis wel de binding met het werk en de mensen die langs je bureau lopen om even iets te bespreken. Hiervoor reed ik tussen de 1000 en 1200 kilometer per week, nu bijna niets meer. Door de bank genomen ben ik effectiever bezig.’

André Welmer, projectleider CMC

Inkoop

Wat er gebeurt als de maatregelen langer voortduren, daar kan Winthaegen nog niets van zeggen. ‘Je hoort bijvoorbeeld in de markt dat bepaalde producten meer levertijd hebben dan enkele maanden geleden. We proberen daar waar mogelijk met de inkoop op in te spelen, maar je moet natuurlijk eerst een goed ontwerp hebben voordat je gaat inkopen.’ Grannetia, naast projectmanager ook verantwoordelijk voor de centrale inkoop van het project Panheel-Stein, gaat ervan uit dat het project er bij de inkoop wel last van krijgt. ‘Wij maken ons zorgen over een langere levertijd van de beste spullen en complexe machines die in de verschillende landen geproduceerd worden. We gaan zo snel mogelijk alles inkopen zodat we bovenop de stapel liggen. Daarmee hopen we een van de eersten te zijn voor wie geproduceerd wordt. En als we eenmaal weten wat we in Panheel nodig hebben, dan bestellen we dat meteen voor Stein.’

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl