'Nieuwe rioolpersleiding onder Julianakanaal'

Werken in

bouwteamverband:

samenwerken

in optima forma

De rioolpersleiding onder de brug over het Julianakanaal bij Illikhoven wordt momenteel vervangen. Samen met Van den Heuvel Aannemingsbedrijf is gekozen voor een alternatieve oplossing: een boring onder het kanaal. Collega Patrick Kleuters en Rien van Grinsven, projectmanager van Van den Heuvel gaan in op de achtergronden én op doorwerken in tijden van Corona.

Foto van links naar rechts: Jeroen van Mierlo (project-/procesmanager Aannemingsbedrijf Van den Heuvel, Patrick Kleuters (senior projectleider WBL) en Theo Boonen (Adviseur Techniek WBL)

‘De bestaande leiding onder de brug was hard aan vervanging toe,’ licht Patrick Kleuters toe. ‘Als we de leiding op dezelfde wijze hadden willen vervangen had dat de nodige extra uitdagingen opgeleverd. Zo hadden we onder meer de brug volledig moeten inpakken om te voorkomen dat er schadelijke stoffen in het kanaal terecht zouden komen en zou het scheepvaartverkeer worden gestremd, omdat we vanaf een ponton moesten werken. Uiteindelijk zouden we dan nog steeds een leiding aan een brug hebben met enkele onderhoudsgevoelige be- en ontluchters. Samen met aannemingsbedrijf Van den Heuvel zijn we op zoek gegaan naar alternatieve oplossingen.’

Om uiteindelijk tot de beste oplossing te komen is gebruik gemaakt van een Trade Off Matrix. Rien van Grinsven: ‘De Trade Off Matrix is een middel om verschillende alternatieven goed ten opzichte van elkaar te vergelijken en een goede afweging te kunnen maken. Belangrijke criteria zijn bijvoorbeeld factoren als voorbereidingstijd, kosten, technische uitvoering, invloed op de omgeving, onderhoud en beheer en veiligheid. De verschillende criteria worden gewaardeerd en op basis van de totaalscore krijgen we inzicht in de uitvoeringsvariant die het beste scoort.’

Gestuurde boring onder het Julianakanaal

Zowel voor Waterschapsbedrijf Limburg als voor aannemingsbedrijf Van den Heuvel bleek een nieuwe leiding onder het Julianakanaal de beste optie en een verbetering van het systeem. Patrick Kleuters: ‘Dat betekent dat er eerst een pilotboring onder het kanaal plaatsvindt en dat vervolgens na een aantal ruimgangen de nieuwe leiding met een lengte van 490 meter door het boorgat wordt getrokken. Hierna kan de nieuwe leiding aan beide kanten gekoppeld worden.’

Patrick Kleuters


'Samen met aannemingsbedrijf Van den Heuvel zijn we op zoek gegaan naar alternatieve oplossingen.'

Werken in tijden van Corona

Op het moment dat we aan de slag wilden gaan met de leidingrenovatie kwamen de beperkende maatregelen in verband met het Corona-virus aan de orde. Rien Van Grinsven: “Dat was wel even schrikken. Aanvankelijk leek het erop dat het werk zou worden stilgelegd. We zijn erg blij dat Waterschapsbedrijf Limburg toch voor doorwerken heeft gekozen. Daarbij werken we conform de richtlijnen en protocollen die het RIVM en Waterschapsbedrijf hebben voorgeschreven. De gezondheid en veiligheid van onze mensen staat voorop. We gebruiken alle voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, schudden géén handen, houden de anderhalve meter afstand in acht, hebben extra wasgelegenheden en rijden bijvoorbeeld nog maar met één persoon per busje.’ Ook Waterschapsbedrijf Limburg heeft extra maatregelen genomen. Patrick Kleuters: ‘Een speciale toezichthouder Corona heeft een toolbox-meeting georganiseerd waarin alle maatregelen zijn uitgelegd. Ter plekke op het werk houdt hij toezicht op de naleving ervan.’

Samenwerken in optima forma

Rien van Grinsven is erg gecharmeerd van de wijze van samenwerking. ‘Het werken in bouwteams is samenwerking in optima forma. Dat bevalt me uitstekend. Je werkt meer op basis van gelijkwaardigheid. Dat geeft veel rust en daardoor haal je het beste uit de mensen. Het resultaat is er dan ook naar en samen kom je tot de beste oplossingen. Ik ga ervan uit dat we samen deze lijn kunnen doortrekken en onze samenwerking kunnen voortzetten in nieuwe projecten.’

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl