Modderkolk, mono-contractant elektrotechniek

Betere oplossingen en efficiëntere uitvoering

Modderkolk, het toonaangevende installatiebedrijf in industriële elektrotechniek uit het Gelderse Wijchen, is een van de mono-contractanten op het perceel elektrotechniek. Inmiddels heeft het bedrijf een eerste project afgerond en zit een volgend project in de pijplijn. Bouke Kristel, senior calculator van Modderkolk, vertrouwt erop de komende tijd aan meer projecten te kunnen werken. ‘De manier van werken met raamcontracten sluit immers perfect aan bij de bedrijfsfilosofie en werkwijze van Modderkolk,’ vertelt Bouke Kristel.

In de raamcontracten zijn de projectomschrijving en het bestek vooraf onderwerp van gesprek en overleg. Bouke Kristel: ‘In onderlinge samenspraak kunnen we kiezen voor de beste oplossing met de meeste voordelen. Mede door de open communicatie biedt deze werkwijze meer ruimte voor een betere en efficiëntere uitvoering met als resultaat een win-win situatie. Als deskundige en betrokken adviseur komen we zo optimaal aan onze trekken.’

Minderwerk

Robert Luijten, senior projectmanager van Waterschapsbedrijf Limburg heeft de samenwerking met Bouke Kristel van Modderkolk als uitstekend ervaren. ‘Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Venlo hebben we de elektrische ruimte verbeterd. De daar aanwezige Thermische Drukhydrolyse wordt beheerd door een derde partij, GMB. Tijdens het project hebben we vanaf het begin in een “driehoeksverhouding” nauw samengewerkt. Dat is uitstekend verlopen. Het project is conform planning en kosten afgerond. Er is zelfs minderwerk verrekend. In onze evaluatie aan het einde van het project, de zogenaamde Past Performance, heb ik mijn tevredenheid en waardering voor Modderkolk tot uitdrukking laten komen.’

Nieuwe terreinverlichting rioolwaterzuiveringsinstallaties

Inmiddels dient een nieuw project zich aan: de vernieuwing van de terreinverlichting op de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Venlo, Gennep en Limmel. ‘De verlichting is daar hard aan vernieuwing toe,’ licht Bouke Kristel toe. ‘In de loop der tijd is er hier en daar schade ontstaan aan de verlichting, zijn er de nodige storingen geweest en ook de veiligheid kan beter. In januari hebben we op locatie een schouw gedaan en een programma van eisen en een werkomschrijving met verlichtingsplannen opgesteld. Samen met de mensen van Waterschapsbedrijf Limburg zijn we nu aan het puzzelen om de kostenramingen op elkaar af te stemmen. In eerste instantie is het verschil tussen de raming van die van Waterschapsbedrijf Limburg en die van ons te groot.’ Robert Luijten: ‘We leggen beide ramingen open en transparant naast elkaar en gaan uitzoeken en analyseren waar de verschillen in zitten. Ik heb er alle vertrouwen in dat we daar samen uitkomen.’

Robert Luijten


'Het project is conform planning en kosten afgerond. Waardering voor Modderkolk.'

Corona: veilig en gezond doorwerken

In deze uitzonderlijke Corona-crisis gaat het werk, afhankelijk van het type en soort werk, zo veel mogelijk gewoon door. ‘Gelukkig maar’, zegt Bouke Kristel, ‘uiteraard passen we onze manier van werken aan. Naast de voorgeschreven maatregelen en gezondheids- en veiligheidsvoorschriften hebben we zelf voor de verschillende bedrijfstakken waarvoor we werken extra veiligheidsprotocollen opgesteld. Zo maken we op dit moment bijvoorbeeld gebruik van onze eigen sanitaire voorzieningen om niet bij de opdrachtgever over de vloer te hoeven komen en zo voorkomen we eventueel besmettingsgevaar. Verder bezinnen we ons als bedrijf nu al op de situatie die straks ontstaat en proberen daar zo veel mogelijk op te anticiperen.’

Toekomstige projecten

Bouke Kristel gaat er van uit dat de komende tijd meer projecten gegund gaan worden, vooral omdat de manier van werken zo goed aansluit op die van Modderkolk: ‘We werken open en transparant en daardoor is er veel ruimte voor goed advies met innovatieve oplossingen aan de voorkant van een project. Samen delen we kennis en het “oude” spanningsveld tussen prijs en kwaliteit wordt enigszins opgeheven. Je creëert rust bij de aannemers. Zo zitten we graag in de wedstrijd. Met als resultaat: vakwerk en tevreden opdrachtgevers en -nemers.’

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl