drs. ing. Hans Boes, TU Twente

‘Van competitie naar samenwerking’

Nieuwe samenwerkingsmodellen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers houden niet alleen ons bedrijf bezig. Universitair docent drs. ing. Hans Boes, verbonden aan de Faculteit Engineering Technology van de TU Twente, heeft in de loop der tijd het nodige onderzoek verricht naar dit thema. Van één ding is hij overtuigd: ‘De maatschappelijke opgaven van deze tijd vragen om nieuwe samenwerkingsmodellen, waarin integrale samenwerking belangrijker is dan competitie. Werken met raamcontracten en bouwteams is een eerste stap in deze transitie.’

Na zijn studie HTS Weg- en Waterbouwkunde volgde hij de kopstudie civieltechnische bestuurskunde aan de TU Twente. Hij heeft zowel voor de aannemerij, een adviesbureau als voor opdrachtgevers gewerkt. ’Deze combinatie levert een goed inzicht op van hoe het bouwproces werkt; zowel vanuit publiek als privaat oogpunt,’ aldus Hans Boes.

Schijnzekerheid

‘In de huidige situatie zie je vooral dat de opdrachtgever iets wil en dat vervolgens de markt daarop inspeelt. Wie de opdracht krijgt is vooral ingegeven vanuit competitie in plaats vanuit een samenwerkingsperspectief. De afspraken over het uitvoeren van een opdracht zijn vastgelegd in een juridisch contract. Mijn ervaring is dat je niet de illusie moet hebben dat je daarmee alles geregeld hebt. Een door de opdrachtgever gedicteerd contract biedt niet meer en minder dan een schijnzekerheid. Je kunt beter gezamenlijk investeren in duurzame oplossingen in plaats van je geld besteden aan juridische procedures over meerwerk en meerkosten.

Partnership

‘Waar het om gaat is om op basis van partnership kaders te creëren voor een collectieve zoektocht naar oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd. De stempels opdrachtgever en opdrachtnemer zouden moeten vervagen. Raamcontracten en bouwteams vormen een uitstekend opstapje naar andere samenwerkingsmodellen die meer geënt zijn op langdurige relaties en daarmee zorgen voor continuïteit in het werk. Dat creëert rust en biedt mogelijkheden voor investeringen en ontwikkelingen. Bij Waterschapsbedrijf Limburg vond ik waar ik naar op zoek was: Een publieke opdrachtgever die concreet bezig was haar missie en lange termijn opgaven op een andere manier te gaan halen: met raamcontracten en bouwteams.’

drs. ing. Hans Boes, TU Twente


‘collectieve zoektocht naar oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd’

Andere mindset van de hele organisatie

Die transitie van een systeem waar vanuit competitie wordt gekeken naar samenwerking in plaats van andersom en waarin de traditionele rollen komen te vervallen, kost tijd. Belangrijk is ook dat de hele organisatie in die transitie meegaat en het niet beperkt blijft tot een beperkt aantal pilotprojecten. Hans Boes: ‘In de praktijk zie je dat werken in Bouwteams nog vaak project-gerelateerd is en nog niet geïntegreerd in de complete organisatie. Dan ontstaat er een situatie waarin partijen in bouwteamverband samenwerken maar de interne organisaties in hun traditionele modus blijven zitten. Dat is een valkuil; succesvol werken in bouwteamverband vraagt om een andere mind-set van de hele organisatie, gebaseerd op vertrouwen en samenwerking.’

Gezamenlijke zoektocht en waardecreatie

Volgens Hans Boes vragen de maatschappelijke uitdagingen op het terrein van innovatie, circulariteit en duurzaamheid om een gezamenlijke zoektocht.’Daar hoort ook vallen en opstaan bij. Een ding is zeker: de bestaande kaders en modellen werken onvoldoende om die doelen te bereiken. We zullen meer vanuit een samenwerkingsperspectief naar opgaven moeten kijken, met als doel dat waar ik als opdrachtgever voor betaal waarde creëert. Het traditioneel denken dat het niet te veel mag kosten kan daarbij een rem vormen. Uiteraard speelt prijsvorming een rol maar het gaat er vooral om hoe je dit vraagstuk benadert. Zoals de Engelse kunst- en sociaalcriticus John Ruskin het ooit verwoordde: “Het is niet verstandig om te veel te betalen maar nog onverstandiger om te weinig te betalen. Als je te veel betaalt verlies je iets maar als je te weinig betaalt loop je het risico dat het product niet voldoet. Als je gaat voor de laagste prijs is het verstandig om extra geld te reserveren. En als je dat doet heb je genoeg geld om iets beters te kopen.”

Deel deze pagina:

088-842 0000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl