'Intelligente inspectierobot'

Leidingonderzoek Westelijke Mijnstreek eind op dreef

Een intelligente inspectierobot verzamelt data in het transportsysteem Westelijke Mijnstreek om inzicht te geven in de technische toestand en restlevensduur van de transportleidingen. Dit is de eerste keer dat Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) deze innovatieve techniek toepast die het samen met drie andere waterschappen ontwikkelde. Een team van medewerkers van WBL, aannemersbedrijf Van de Ven en Acquaint B.V. voert het onderzoek uit.

‘Het transportsysteem Westelijke Mijnstreek* is inmiddels 35 jaar in bedrijf’, vertelt Paul Beijer, projectmanager van WBL. ‘We zijn onzeker over de restlevensduur van de transportleidingen en maximaal toe te passen persdruk. Voordat we de drie grote gemalen in de Westelijke Mijnstreek gaan renoveren, is het noodzakelijk eventuele slechte leidingsecties te vervangen. We willen namelijk voorkomen dat er door te hoge persdruk een leidingbreuk ontstaat. Daarom brengen we nu eerst de technische staat van de transportleidingen in kaart.’

Intelligente robot

Zonder destructief te zijn in bodem en buizen onderzoekt de intelligente robot binnen in de leidingen onder andere wanddikte, hoekverdraaiingen, xyz-coördinaten, spelingen tussen moffen en restleidingdikte over een afstand van 5 à 10 kilometer. De onderzoeksdata worden gebruikt om de onderhoudstoestand, de restlevensduur en de maximaal toegestane persdruk van de leidingen te bepalen. Tot aan het rioolgemaal bij Schinnen is het leidingsysteem inmiddels geïnspecteerd. ‘Het resultaat ziet er niet slecht uit’, zegt Beijer. ‘Slechts op een paar korte stukken moet nader onderzoek plaatsvinden.’ Voordat het deel Schinnen - Hoensbroek kan worden onderzocht, wordt er eerst bij Schinnen een zogenoemde PIG-installatie oftewel proptoren gerealiseerd van waaruit de inspectierobot de leiding kan worden ingeschoten.

‘Het is een groot voordeel dat het leidingenstelsel tijdens het onderzoek in bedrijf kan blijven.’

Technisch innovatief

Raamcontractant Aannemersbedrijf van der Ven voert het inspectieonderzoek uit. ‘We hebben samen met medewerkers van WBL de voorbereiding gedaan’, vertelt Martin den Otter, projectmanager bij Van der Ven. ‘Samen hebben we de impact op de bedrijfsvoering van WBL beoordeeld. De planning luistert nauw, omdat we een aantal gemalen moeten uitschakelen om dit werk te kunnen doen. Samen met specialisten van WBL hebben we technisch innovatieve oplossingen bedacht, om de tijd dat het gemaal stilligt tot het minimum te beperken tot maximaal twee uur, in plaats van de gebruikelijk grens van acht uur.’

Huzarenstukje

Den Otter ziet Schinnen nog wel als een uitdaging. ‘Daar hebben we de maximale buffertijd van acht uur wel nodig, omdat we daar een stuk van de leiding moeten weghalen en een nieuw stuk inbouwen om toegang tot de leiding te krijgen. Om dat huzarenstukje te fiksen, gaan we eerst het legen van de leidingen en bufferen van het stelsel testen. We moeten zeker weten dat er op het moment suprême niks misgaat.’ Den Otter vindt het plezierig dat hij deze innovatieve onderzoekstechniek die nog volop in opkomst is nu op grote schaal bij WBL kan toepassen samen met Acquaint B.V. ‘Het is een groot voordeel dat het leidingenstelsel in bedrijf kan blijven terwijl er allerlei geavanceerde meetapparatuur doorheen gepompt kan worden.’

Samenwerking

Op enkele verbeterpunten na zijn Beijer en Den Otter tevreden over de samenwerking binnen het project. Den Otter: ‘Het is wel nog wat wennen om op deze manier samen te werken. We zien wel zo nu en dan verbeterpunten. Maar de relatie is zodanig dat we deze met elkaar kunnen bespreken. Het is belangrijk begrip te hebben voor onze verschillende belangen.’

Centimeter voor centimeter

Het beheer van afvalwatertransportleidingen zal de komende jaren steeds meer aandacht vragen. Dat heeft te maken met de toenemende leeftijd van de transportleidingen en de “drukke” infrastructuur in de bodem. ‘De leidingen zijn 40 tot 45 jaar oud, liggen onder de grond en zijn nooit in detail bekeken’, legt Frank Verkuijlen, adviseur Asset Management, uit. ‘Ideaal dat we de inspecties tegenwoordig met een robot kunnen uitvoeren. Zo krijgen we actuele, betrouwbare informatie van de leidingen, geheel compleet. Eerder gingen we uit van aannames en speculaties. De leiding inwendig centimeter voor centimeter inspecteren is echt de enige manier om goed de vinger te krijgen achter de actuele staat. Daarmee kunnen we betrouwbaar voorspellen hoe lang een leiding nog mee kan voordat zij vervangen moet worden.’ Beijer: ‘We verwachten met deze innovatie in de toekomst veel kosten te kunnen besparen.’ Bekijk de film om de inspectierobot aan het werk te zien:

* Transportsysteem Westelijke Mijnstreek: van rioolgemaal Munstergeleen naar rioolgemaal Geleen en via rioolgemaal Schinnen naar rioolwaterzuiveringsinstallatie Hoensbroek.

Foto: De bouwput bij rioolgemaal Schinnen voor het realiseren van een vaste PIG-installatie.

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl