'Het meeste werk gaat nog steeds door'

Corona- maatregelen van dag tot dag beoordelen

Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. De ernstige situatie heeft consequenties voor iedereen, ook voor Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en zijn contractpartners. Reeds enkele malen ontvingen contractpartners bericht over de maatregelen die WBL neemt om verspreiding van het coronavirus af te remmen. Veiligheid van WBL’ers, bezoekers en medewerkers van externe bedrijven staat bij de aanpak voorop. WBL koerst van meet af aan op de richtlijnen van het RIVM. Van dag tot dag beoordeelt een intern crisisteam of het nodig is de maatregelen aan te passen.

‘We zoeken voortdurend naar een gezonde balans.’

‘We kunnen mensen de toegang ontzeggen, maar we vertrouwen op ieders gezond verstand en discipline.’

De taak van WBL is van vitaal belang. Cruciaal dus dat de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd blijft. ‘We horen bij de beroepsgroep voor vitale infrastructuur en moeten onze infrastructuur te allen tijde draaiende houden’, meldt Har Coenen, manager afdeling Projectmanagement. ‘We blijven daarom onze werkzaamheden uitvoeren zo lang als mogelijk is. Dat geldt ook voor de bouwwerkzaamheden die onze contractpartners uitvoeren. We zoeken voortdurend naar een gezonde balans.’ Contractpartners is op 17 maart 2020 verzocht schriftelijk akkoord te gaan met de voorwaarden die WBL op zijn locaties stelt. “Afstand houden” is de mantra, ook bij WBL. ‘Op onze bedrijfsgebouwen waar kantoor wordt gehouden willen we niet in contact komen met externen om te voorkomen dat we besmetting verspreiden. De gebouwen waartoe geen toegang is voor derden, zijn met posters gemarkeerd. Op hoofdlocaties hebben we dixi toiletten voorzien en voor het inschrijven van externen hebben we tenten laten plaatsen. Mensen die zich niet aan afspraken houden, kunnen we de toegang tot werken bij WBL ontzeggen. We nemen geen risico’s.’

Consequenties beperkt

Het meeste werk gaat nog steeds door. We bekijken per situatie wat wel/niet kan. Uitgaande van de algemene richtlijnen wegen we op de vitale onderdelen van ons bedrijf elke dag de risico’s. Bij projecten waar onze medewerkers nodig zijn om het werk van de aannemer te ondersteunen, zijn we zeer kritisch. ‘We zien namelijk ook intern meer verzuim. Want waar voorheen iemand met een verkoudheid naar het werk kwam, is nu thuisblijven het devies. Dit betekent daarmee ook extra krapte van mensen in de primaire bedrijfsvoeringstaken. Dat kan dus betekenen dat we besluiten om bepaalde werkzaamheden nu niet te doen, al beperken we dat tot een minimum. Op dit moment zijn de consequenties nog beperkt. Op 27 maart is het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ gelanceerd, opgesteld door overheid, bouwbranches en vakbonden en bedoeld om werkzaamheden verantwoord zo veel mogelijk door te laten gaan. Hierop probeert WBL zoveel mogelijk aan te sluiten.”

Crisisteam

Een misverstand in de interne berichtgeving veroorzaakte gedurende één dag onduidelijkheid over de maatregelen op de verschillende locaties. Dit is snel gecorrigeerd. Betreffende de toegang tot gebouwen melden posters waar de toegang niet is toegestaan voor derden. Op 25 maart bracht het RIVM naar buiten dat er een lage concentratie van het coronavirus in het Nederlandse afvalwater is aangetroffen. Deze berichtgeving heeft voor onrust gezorgd. Het coronavirus werd met behulp van speciale DNA-technieken aangetoond in de ontlasting van coronapatiënten, die via de riolering bij de zuiveringsinstallaties binnenkomt. Het virus komt niet voor in het water dat de zuiveringsinstallaties verlaat. Zowel het RIVM, de Unie van Waterschappen als de STOWA benadrukken dat het niet nodig is om extra maatregelen te treffen, wanneer de reguliere beschermings- en hygiënemaatregelen worden opgevolgd. Dagelijks is een crisisteam paraat dat de situatie per dag beoordeelt en alle vragen probeert te beantwoorden die er leven. ‘Wat kan wel, wat kan niet. Daar handelen we naar.’ Voor vragen kan uiteraard rechtstreeks contact worden opgenomen met de WBL-contactpersoon.

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl