Colofon

Nieuwsbrief Synergie is een uitgave van Waterschapsbedrijf Limburg

Redactie

Har Coenen - Waterschapsbedrijf Limburg

Evelien Nijssen - Waterschapsbedrijf Limburg

Lilian Rippe - Lilianrippeschrijft

René Walenbergh - Walenbergh & Van Os

Teksten

Lilian Rippe

René Walenbergh

Evelien Nijssen, eindredactie

Foto's

Maartje van Berkel Pieter van Bendegem en foto's uit eigen archief

Vormgeving

Anny Schreurs, Waterschapsbedrijf Limburg

Digitale postbus Synergie

Deel deze pagina:

088-842 0000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl