'Vernieuwing riool'

Beter, sneller én goedkoper

Het riool aan de Daalakkerweg bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Roermond was hard aan vervanging toe. In plaats van de traditionele aanpak is gekozen voor de methode van relining. Collega Patrick Kleuters en Martin den Otter van aannemingsbedrijf Van der Ven vertellen over de voordelen hiervan en hoe ze gezamenlijk tot deze oplossing zijn gekomen.

‘Een aantal jaar geleden is het riool aan de Daalakkerweg in Roermond grondig geïnspecteerd,’ vertelt senior projectleider Patrick Kleuters. ‘Uit de inspectieresultaten bleek dat de leiding in slechte staat verkeerde, fors aangetast en dus versleten was. Het was belangrijk dat de leiding op korte termijn vervangen zouden worden. Het gaat immers om een leiding waar alle riolen van Roermond samen komen. Als daar iets misgaat, hebben we echt een probleem.’

Effecten op de omgeving

De normale aanpak bestaat eruit om de bestaande leiding uit te graven en vervolgens te vervangen door een nieuwe. Martin den Otter: ‘De daarmee gepaard gaande graafwerkzaamheden hebben veel effect op de omgeving: voor de bewoners, de wegbeheerder en de eigenaren van de aangrenzende percelen. Daar komt nog bij dat het hier gaat om een leiding van anderhalve meter doorsnede, met een afvoer van 900 kubieke meter per uur op een droge dag tot 4000 kubieke meter per uur op een dag met regen. Zo’n leiding stel je niet zomaar effe een paar weken buiten bedrijf.’

Oplossing in bouwteam

Patrick Kleuters: ‘In bouwteamverband hebben we samen met de aannemer gewerkt aan een goede oplossing. We waren het er snel met elkaar over eens dat relining de beste methode was.’ Bij deze techniek wordt via de bestaande putten een lange kous door de buizen heen getrokken met een lier die vervolgens door UV-licht wordt uitgehard. De buis krijgt hierdoor een nieuwe binnenwand. De gebruiksduur van de leiding wordt zo aanzienlijk verlengd. De voordelen zijn legio: ‘We hoeven niet te graven, kunnen sneller werken én het is goedkoper. Per dag kunnen we zo een buisdeel van een paar honderd meter aanpakken,’ aldus Martin den Otter.

- Patrick Kleuters


‘…Elkaar scherp houden: op inhoud, proces en prijs…’

Elkaar scherp houden

De samenwerking in bouwteamverband verloopt voor beide partijen uitstekend. Patrick Kleuters: ‘In het voortraject zijn we eendrachtig tot de beste oplossing gekomen. Dat ging op een open en transparante manier op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Dat neemt overigens niet weg dat we elkaar scherp moeten houden: op de inhoud, het proces en uiteraard ook op de prijs.’

De beste of de goedkoopste oplossing

Ook Martin den Otter is zonder meer tevreden over het werken in bouwteams: ‘Dat werkt uiterst plezierig. Bij een reguliere aanbesteding in concurrentie is het passen en meten om de beste aanbieding te doen. Daarbij is de prijs vaak een doorslaggevende factor. In de praktijk betekent dat niet altijd voor de beste oplossing wordt gekozen maar voor de goedkoopste. Bij de Daalakkerweg is dat gelukkig heel anders gegaan … én goed én goedkoper. Verder vinden wij het erg positief dat de nodige projecten in uitvoering komen. De aanlooptijd om tot een werk te komen was voor ons als monodisciplinaire raamcontractant met een periode van zo’n twee jaar best wel lang. Dat loopt nu beter en nu de werken loskomen betekent dat voor ons dat we de projecten en onze menskracht goed kunnen gaan inplannen. Verder is en blijft een goede voorbereiding in bouwteamverband essentieel voor het welslagen van een project!’

Coronavirus: Een nieuwe wereld

Op het moment dat de leidingrenovatie van start zou gaan, werden de beperkende maatregelen in verband met het Coronavirus van kracht. In eerste instantie kwam het bericht dat alle projecten zouden worden stilgelegd. ‘Dat was wel even schrikken, want alle materialen waren al op de locatie en als dit zou worden afgeblazen, betekende dat een forse kostenpost en een partij liner die niet meer bruikbaar zou zijn. Na overleg met het crisisteam Corona en de directie, zijn uiteindelijk de maatregelen bijgesteld,’ aldus Patrick Kleuters.

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl