Opstart beide installaties voorspoedig verlopen

Nieuwe Verdygo rioolwaterzuiveringsinstallatie in Panheel en Stein in bedrijf

De nieuwe volledige Verdygo rioolwaterzuiveringsinstallaties - voorzien van de energiezuinige Nereda® technologie - in Panheel en Stein zijn in bedrijf genomen, respectievelijk op 4 mei en 9 juni. Dat is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Waterschapsbedrijf Limburg en haar bouwpartners CMC (combinatie Mobilis B.V. Croonwolter&dros), ENGIE en Eliquo. Inmiddels draaien de installaties naar verwachting en zijn de oude installaties van Panheel en Stein uit bedrijf genomen. In Panheel wordt de nieuwe zuivering nog van 1 juli 2021 tot juli 2022 gemonitord om te beoordelen of aanvullend nog nafiltratie nodig is.


Rwzi Stein

De nieuwe zuiveringen produceerden als snel beter effluent dan de sterk verouderde installaties. Terwijl ze in het begin op beperkte capaciteit draaien, worden eerst de slechts kleine storingen opgelost en krijgt het Nereda entslib, dat bij andere zuiveringen gehaald wordt, de tijd om aan te groeien. Als alle “kinderziektes” opgelost zijn, dan kunnen de nieuwe zuiveringen volledig belast worden. Naar verwachting is de nieuwe installatie in Panheel 1 juli ingeregeld, die in Stein begin juli. Het gezuiverde afvalwater voldoet dan aan de norm van de Europese Kader Richtlijn Water. ‘De opstart en eerste weken in Panheel verliepen voorspoedig’, vertelt Hans van Haren, projectmanager in Panheel. ‘De relatief weinige issues zijn snel opgelost. Rest nog finetuning.’ George van Oijen, projectmanager Stein: ‘Waar we in Weert bij de opstart nog wat technische problemen hadden, is deze in Stein geheel voorspoedig verlopen. We hebben daar de geleerde lessen goed toegepast. Helaas hadden we het weer niet in de hand. Waar we normaliter zoeken naar droge periodes om werkzaamheden te kunnen uitvoeren, hadden we nu graag wat meer regen willen hebben om de zuivering zwaarder te belasten.’ 'Uiteindelijk is ook hier op 5 juli de stekker uit de oude installatie gegaan.'

Operators en monteurs groeien mee

‘Gedurende de periode dat de twee zuiveringen naast elkaar hun werk doen, draaien de operators en monteurs al beperkt mee op de nieuwe zuiveringen’, laat Van Haren weten. ‘Dat is karakteristiek voor die periode. Vooraf zijn de mannen voor Panheel in Weert en die voor Stein in Simpelveld opgeleid en hebben daar belangrijke ervaringen opgedaan. In deze fase observeren ze, reflecteren op wat er gebeurt en groeien mee zodat ze de zuivering met deze geheel andere technologie dan ze gewend zijn in de vingers krijgen.’

Complex project

De projectmanagers blikken terug op een complex project dat veel van alle betrokkenen heeft gevraagd. Ondanks dat met man en macht aan de nieuwe zuiveringen is gewerkt, heeft het project gaandeweg enkele weken vertraging opgelopen. Van Haren ziet voldoende leerpunten voor een volgende keer. ‘In Panheel hebben we met twee partijen uitstekend samengewerkt’, zegt hij. ‘Met drie aannemers samenwerken zoals in Stein, maakte het project extra complex. De uitdaging was groot om aan de voorkant goed tot afstemming te komen. Omdat het gehele project schedule driven was, zijn we al begonnen met de uitvoering voordat het ontwerp voldoende was afgetimmerd. Ik ben van mening dat het definitieve ontwerp eerst echt goed moet zijn doorgekauwd voordat je realisatiefase ingaat. Dat kost meer tijd, maar voorkomt veel overleg en tussentijdse correcties waarmee je veel tijd verliest. Met een afgetimmerd ontwerp win je uiteindelijk dus tijd.’

Denise Op den Kamp - Trainee

‘…zuiveringen van goede kwaliteit die snel en goed aanspringen…’

Hans van Haren - Senior Projectmanager

Uitdaging

Van Oijen: ‘De Verdygo zuiveringsinstallatie in Weert hebben we succesvol gebouwd met één partij. Daardoor hadden we hoge verwachtingen en dachten wel twee waterzuiveringen tegelijk te kunnen doen, met Weert als leervoorbeeld. Echter, in Weert is gebouwd op een “groene weide”. In Panheel en Stein bouwden we midden in de bestaande zuivering. Zo moesten we in Stein iets slopen en tijdelijk ergens anders neerzetten om de nieuwe zuivering te kunnen bouwen. Verder moesten er tijdelijke aansluitingen, pompinstallaties en dergelijke gerealiseerd worden. In Panheel hadden we deels te maken met “groene weide” en deels met verwevenheid met bestaande installaties. De beperkte bouwruimte op beide locaties maakte de realisatie van de nieuwe zuiveringen complexer en kostte meer tijd dan we hadden ingeschat. Niet te vergelijken met Weert. Bovendien liepen we in Weert gewoon even bij iemand binnen voor overleg. In een tijd waarin we door corona via Teams moesten samenwerken pakte dat anders uit. Al met al is het met drie partijen Teams-vergaderen én ontwerpen én bouwen op een complexe locatie een hele uitdaging om twee projecten gelijktijdig voor elkaar te krijgen. Ik vind het knap dat we dit ondanks de beperkingen gepresteerd hebben.’ Van Haren: ‘Het is mooi om te constateren dat in de bedrijfsvoeringsfase de dingen wel naar de goede kant vallen. Er staan nu wel zuiveringen van goede kwaliteit die ineens snel en goed aanspringen. Dat mag best wel bijzonder genoemd worden. En ook bijzonder dat we de zuiveringen met slechts een maand verschil hebben opgestart.’


George van Oijen - Senior Projectmanager

Einde project

De zuiveringen zijn inmiddels in bedrijf genomen, maar de projecten zijn nog niet geheel afgerond. In Panheel wordt komende maanden de oude zuivering gesloopt op de nog bruikbare onderdelen na. Hetzelfde wacht de slibgisting die plaats maakt voor een wadi. Voor de verwerking van het slib wordt een opslag gerealiseerd. Ook op de RWZI Weert wordt nog een opslag gemaakt waar slib uit Panheel, wanneer nodig, kan worden verwerkt. Van Haren: ‘Naar verwachting ligt de zuivering in Panheel er in augustus/september spic en span bij en is het terrein bestraat.’ Nu de nieuwe zuivering in Stein geheel in bedrijf is, wordt een voormalige voorbezinktank omgebouwd tot egalisatiebuffer. Twee nabezinktanks worden ingericht als regenwaterbuffer. De oude zuivering gaat onder de sloophamer, evenals de slibgisting.

Jochem Seghers, projectmanager bij CMC en in Panheel verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie, in Stein voor de discipline “civiel”:

‘Ik ben trots dat we dat in deze gekke tijd voor elkaar hebben gekregen’

‘'De zuiveringen zijn in bedrijf en de technologen roepen: ‘Yes, we did it’, maar wij zijn nog niet klaar. In Panheel maken we ons nu op voor het realiseren van de verhardingen en bouwen we de huidige nabezinktanks nog om tot regenwaterbuffer en halen we de oude slibgistingsinstallatie leeg en ontmantelen en slopen deze na de zomervakantie.’ Ook verwijderen we daar de oude, betonnen beluchtingstanks om ruimte te creëren voor de wadi. En tot slot gaan we nog bestraten en asfalteren. Ik vind het een enorme prestatie dat de inbedrijfstelling in Panheel en Stein binnen dit tijdsbestek is gehaald. Ik ben trots dat we dat in deze gekke tijd voor elkaar hebben gekregen. De nieuwe zuiveringen functioneren goed en er zijn nauwelijks storingen. Door de ervaring die het team in Weert heeft opgedaan en doordat de mensen elkaar kennen liep het in Panheel en Stein tamelijk soepel. In Panheel werkten we samen met drie partijen. Daar kon ik snel schakelen. In Stein waren we met vier partijen waardoor de besluitvorming af en toe wat langer duurde. Ondanks dat en de cultuurverschillen tussen partijen onderling, ging het goed en leerden we veel van elkaar. Ik ben nu evenals in Weert projectmanager van de realisatiefase. Een volgende keer zou ik graag al vooraan in de bouwteamontwerpfase willen aanhaken. Graag benadruk ik dat we tot nu toe in Panheel en Stein geen ongevallen hebben gehad. Er was veel aandacht voor veiligheid en dat is belangrijk. Iedereen moet met plezier en veilig naar huis kunnen gaan.’

Paul Grannetia, projectmanager bij ENGIE en in Stein verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie:

‘Een zakelijk UAV-GC contract verandert de menselijke relatie kennelijk niet meer’

‘Het bouwproces is vrij soepel verlopen. In de realisatiefase vormden we een goed team met CMC en Eliquo. We hadden het voordeel dat de bouw in Panheel en maand voorliep op het schema van Stein, waardoor we even de kat uit de boom konden kijken. Dat we in de contractuele planning enkele weken hebben verloren is verklaarbaar doordat er af en toe mensen moesten thuisblijven vanwege een coronabesmetting op de bouwplaats. Dan valt de productie even stil. Het mooie is dat we in de realisatiefase op dezelfde manier zijn blijven samenwerken als in de bouwteamfase. Als mensen elkaar eenmaal kennen en vertrouwen vanuit de bouwteamfase kun je met een zakelijk UAV-GC contract de menselijke relatie kennelijk niet meer veranderen. Je helpt elkaar waar je kunt. Dat bevalt goed. Die samenwerking in een bouwteam is toch wel een positieve ontwikkeling. Dankzij de promotie van Waterschapsbedrijf Limburg zien we dit nu ook bij andere waterschappen ontstaan. Langzaamaan komt het besef dat samen iets doen een beter resultaat oplevert dan een complex UAV-GC contract. In de bouwteamfase kun je van tevoren goed vertellen wat je wilt hebben, is alle kennis beschikbaar én je hebt het voordeel dat je voortdurend kunt bijsturen. Omdat opdrachtgever en opdrachtnemer in de bouwteamfase samenwerken is er ook een gezamenlijk eindresultaat. Al met al zie ik in Stein een prima resultaat. Binnen twee weken functioneerde de zuivering al boven verwachting goed en kon op 5 juli de oude zuivering al worden uitgeschakeld om nog schoner water te lozen in de rivier. In de volgende fase gaan we dan de oude zuivering slopen en werken we alles netjes af.’

Harry op ’t Ende, projectmanager bij Eliquo en in Panheel en Stein betrokken bij de realisatie van de voortrein:

‘Successen vieren helpt in de relatie’

‘Najaar 2020 hebben we met een drietal het bestaande Eliquo-projectteam versterkt met een constructiemanager, manager projectbeheersing en ik als projectmanager. De onderlinge samenwerking met andere partijen was goed, al kent elk project wel wat strubbelingen. Goed om dan zaak en persoon te scheiden. Je mag best met elkaar stevige zakelijke conflicten hebben, als je daarna maar weer een biertje met elkaar kan drinken. Dat is mijn filosofie. De “sportieve” planning van de projecten was een ingebakken uitdaging. Onder andere coronaperikelen bij onze Engelse club Eliquo Hydrok, waar we het grote leidingwerk hadden besteld, hebben wat problemen opgeleverd. Het leidingmateriaal was ondanks Brexit wel op tijd, maar de monteurs konden door corona niet overkomen naar Nederland. We hebben toen voor de montage een lokale partij ingehuurd. Ik vind het een enorme prestatie van iedereen dat deze zuiveringsinstallaties met slechts een kleine vertraging zijn neergezet. Wel een nadeel van corona is dat je geen successen kunt vieren met elkaar. Iedereen heeft dat gemist. Successen vieren helpt in de relatie evenals persoonlijke ontmoetingen. Je voert geen persoonlijk gesprek als er via Teams nog twintig anderen meeluisteren. Al met al ben ik tevreden en kijk terug naar een succesvol project waarvan ook Eliquo heeft geleerd en als bedrijf is gegroeid.’

De technisch managers Ruud Paridaans (Panheel) en Léon Winthagen (Stein) sturen in het multidisciplinair projectteam de technici van WBL aan: de disciplines elektrotechniek, civiel en mechanisch alsmede de technologen, operators en vertegenwoordigers van operatie en onderhoud en procesautomatisering. Ruud Paridaans:

'Als je de juiste expertise bij elkaar weet te brengen kun je iets moois realiseren’

‘Léon en ik zorgen ervoor dat al die disciplines op tijd met elkaar overleggen én met de aannemer’, legt Paridaans uit. ‘Tevens bewaken we dat WBL zijn gevraagde technische kwaliteit krijgt. Ondanks dat corona het ons niet makkelijk heeft gemaakt hebben we met de meeste partijen plezierig samengewerkt en zijn we trots op het resultaat. We zien hier dat als je de expertise van elke partij bij elkaar weet te brengen, je iets moois kunt realiseren. Mooi ook om te zien dat CMC de leerpunten uit Weert heeft meegenomen. Daardoor liep de bouw van de nieuwe installatie heel soepel en is er echt een verbeterslag gemaakt. Verder heeft de continue aandacht voor veiligheid ertoe geleid dat er geen ernstige ongevallen zijn geweest. Dit was mijn eerste project in de waterlijn. Het werken in een bouwteam is me super bevallen. Omdat je samenwerkt, heb je een gezamenlijk belang. Je gunt elkaar wat en hebt minder discussies over geld. Ik heb ook gezien hoe belangrijk de input is van WBL, de kennis van Operatie en Onderhoud van de zuiveringsinstallatie en de regelgeving. De aannemer heeft verstand van bouwen. Samen geeft dat een goed resultaat. Uiteindelijk moeten de operators en onderhoudsmonteurs de komende tientallen jaren met de installatie vooruit kunnen.’

Léon Winthagen:

‘Soms vraagt het extra inspanning om alle neuzen een kant op te krijgen’

‘Dit is een prachtig project waar ik me met veel plezier en energie voor inzet’, zegt Léon Winthagen. ‘De dagelijkse afstemming met de aannemer over wat, hoe en wanneer produceren is tot aan de oplevering een leuk spel. Bij de realisatie in Stein heb ik te maken met drie gelijkwaardige aannemers. Dat loopt over het algemeen goed. Soms vraagt het extra inspanning om alle neuzen een kant op te krijgen. Een vak apart, maar wel leuk. De ontwerpfase was wel hectisch. De nieuwe zuiveringsinstallatie in Weert was nog niet afgerond en we moesten vol aan de bak om twee zuiveringen te ontwerpen met alle haken en ogen van dien. We hadden onszelf een krappe doorlooptijd opgelegd. De oorspronkelijke deadline is helaas niet gehaald, maar als ik zie wat we wél bereikt hebben binnen die tijd, dan mogen we onszelf daarvoor wel een schouderklopje geven. Ruud en ik werkten veel samen met de productiespecialisten. Wekelijks hadden we contact en tweewekelijks een formeel overleg. De operators en onderhoudsspecialisten zijn hard nodig voor input. Zij weten wat ze nodig hebben om hun werk in de praktijk goed te kunnen doen. We moeten hen als het even kan voorzien van alle gemakken. Dat geeft ook weleens discussie. Zo kan het bij incidenteel gebruik van bepaald materieel soms goedkoper zijn om het af en toe te huren dan om het te bouwen. Zoiets moet je dan goed uitleggen. De zuiveringsinstallatie is inmiddels zonder noemenswaardige problemen in gebruik genomen. We moeten er nu voor zorgen dat we niet verslappen en met alle partijen aan boord het project goed afronden.’

Léon Heijmans, Productiespecialist regio Noord (Panheel) en Jack Brorens, Teamleider en Productiespecialist regio Zuid (Stein) bewaken in het project de belangen van Productie (Operatie en Onderhoud). Zij vertegenwoordigen de “praktijk” en zorgen ervoor dat de wensen van Productie worden meegenomen tijdens het ontwerp- en bouwproces van de Verdygo zuiveringsinstallatie, zodat wat vanachter het bureau bedacht wordt werkbaar is in de praktijk. De Productiespecialisten van Waterschapsbedrijf Limburg zijn van meet af aan betrokken bij het project. Léon Heijmans:

‘Technologisch knap bedacht’

‘Vanuit Operatie en Onderhoud kijken we dan onder andere naar goede bereikbaarheid van zaken, efficiënte bediening en veiligheid’, vertelt Heijmans die ook in Weert betrokken was bij de nieuwbouw. ‘Vanuit Weert hebben we leerpunten meegenomen naar Panheel en Stein. Ik denk bijvoorbeeld aan de problemen met luchtgestuurde kleppen waarvoor gekozen wordt vanwege de snelle besturing. In Panheel hebben we dat anders gedaan en nagenoeg geen storingen gehad. En zo hebben we in Panheel bij de slibaflaatbuffer een klep geautomatiseerd, zodat bij uitval van de bandindikker de slibaflaatbuffer niet leeghevelt. Dit speelde niet in Weert en hebben we uiteraard direct in Stein gemeld, zodat zij daarop konden anticiperen.’ Heijmans kijkt terug op een plezierige samenwerking met name met hoofduitvoerder Bert Schuurmans van CMC, technisch manager Ruud Paridaans van WBL en onze collega’s van Operatie. Spijtig vindt hij dat Operatie ten tijde van het project kampte met onderbezetting. ‘Daarom heb ik zelf veel uren meegedraaid, wat ook weer als voordeel heeft dat ik deze mooie installatie nu zelf ook kan bedienen. Heel leerzaam. Echt mooi hoe de processen werken. Technologisch knap bedacht door RoyalHaskoningDHV (RHDHV). We produceerden met de nieuwe installatie al vrij snel beter effluent dan met de oude zuivering. Plezierig ook dat tijdens de inbedrijfstelling (IBS) een technoloog van RHDHV wekelijks enkele dagen op de locatie is. En dat er maandelijks prestatieoverleg is gedurende het procesgarantiejaar. In Weert heb ik gezien dat de monitoring van de Nereda-installatie en de communicatie tussen Waterschapsbedrijf Limburg en RHDHV op deze wijze goed verloopt.’

Jack Brorens:

‘Wonderbaarlijk hoe goed het allemaal loopt op de werkvloer’

‘Vanaf het begin van het project bekijken we samen met alle disciplines stap voor stap of alles klopt. Bij zo’n overleg komt naar boven wat nog over het hoofd is gezien. Omdat je vanaf het begin wordt meegenomen in het proces weet je wat er komen gaat. De ontwerpers en bouwers hielden écht rekening met ons. In grote lijnen zijn we bediend. Zo is de bandindikker na uitvoerig overleg naar onze wensen 180º gedraaid ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Daardoor is de bereikbaarheid voor onderhoud beter. En is een ruimerbrug op een nabezinktank op ons verzoek blijven zitten omdat we hem graag wilden gebruiken bij de schoonmaak van lege tanks. Soms kan een wens van ons kostentechnisch niet uitgevoerd worden of vanwege de standaard Verdygo niet worden meegenomen. Door de goede dialoog die er altijd is, wordt wel duidelijk waarom iets wel of niet kan. Het is een voordeel dat Panheel iets voorloopt op Stein. Zo zochten ze in Panheel een oplossing voor een ongelukkig geplaatste elektrokast. In Stein hoefden we daar niet meer over na te denken. Het is hier prettig samenwerken met de verschillende aannemers. Iedereen ziet het als een gezamenlijk project. In principe zijn we bij ieder overleg aanwezig. Gedurende het project hebben we een mooie band met elkaar ontwikkeld. Mensen vertrouwen elkaar en zijn open; er wordt niks verhuld. Als iemand een probleem heeft, zoekt iedereen mee naar een oplossing. Echt super. Het is behoorlijk manoeuvreren hier op deze kleine locatie waar we gelijktijdig met een draaiend zuiveringsproces aan het bouwen zijn. Als iemand iets laat staan betekent dit dat de ander zijn werk niet kan uitvoeren. Soms moeten er bijvoorbeeld leidingen over bestaande leidingen heen gelegd worden. Of wordt de bestaande zuivering tijdelijk stil gelegd om met de grootst mogelijke spoed een leiding te kunnen leggen. Geen kleinigheid. Iedereen is daar dan gezamenlijk met die uitdaging bezig. Wonderbaarlijk hoe goed het allemaal loopt op de werkvloer.’

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl