SuperLocal: intensief en complex traject

Helofytenveld SuperLocal Kerkrade aangelegd

Waterschapsbedrijf Limburg en raamcontractant ENGIE realiseren samen het helofytenfilter en de zwartwatervergister voor het SuperLocalproject in de gemeente Kerkrade. In maart is het helofytenveld aangelegd, het vergisterontwerp ligt op de tekentafel. De vergister wordt naar verwachting begin 2022 geplaatst en aangesloten.

Helofytenveld

Als onderdeel van SuperLocal is in maart het helofytenveld aangelegd, bedoeld om grijs water (was- en douchewater) op een natuurlijke manier te reinigen zodat het geloosd kan worden op de Anselerbeek. Omdat nog niet alle woningen gereed zijn functioneert het veld voorlopig met het afvalwater van de vijftien bewoonde woningen die al zijn aangesloten. Wanneer begin 2022 de overige 125 wooneenheden zijn opgeleverd, worden ook deze erop aangesloten.

Zwartwaterzuivering

Naar verwachting wordt in juli met een partij een overeenkomst gesloten voor de bouw van de zwartwatervergisterinstallatie. Nadat het ontwerp gereed is, start rond januari 2022 de bouw van de zwartwatervergister bestemd om zwart water om te zetten in biogas en het daarbij vrijgekomen slib te onderzoeken voor toepassingen als meststof. ‘Bewoners krijgen een voedselrestenvermaler waarbij ze groente- en fruitafval via een vacuümsysteem kunnen lozen’, legt René Maassen, projectmanager bij ENGIE, uit. ‘Achter het vacuümsysteem treedt de zwartwatervergister in werking. Het “zwarte” afval wordt lokaal vergist en verwerkt en belast geen waterzuivering meer. Als de bewoners begin volgend jaar eenmaal goed en wel gesetteld zijn, wordt de vergister aangesloten.’


René Maassen - Projectmanager ENGIE

Europese subsidies

SuperLocal is een intensief en complex traject. ‘Dat heeft te maken met de hoeveelheid partijen (12) die bij de bouw betrokken zijn en de Europese subsidies die veel voorwaarden kennen’, legt Robert Luijten, projectmanager bij Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), uit. SuperLocal krijgt twee Europese subsidies: UIA (penvoerder gemeente Kerkrade) voor circulair bouwen, waaronder het helofytenveld, en LIFE (penvoerder Waterleidingmaatschappij Limburg) voor de realisatie van de zwartwaterzuivering. De Europese subsidie UIA liep tot en met april 2021. ‘Die subsidies brengen een complexe administratie met zich mee. Denk aan aanbestedingen volgens de Europese aanbestedingswet, facturen volgens bepaalde richtlijnen, waterdichte bewijsvoering van veel zaken, aantonen dat indicatoren die aan de voorkant zijn vastgesteld ook zijn gehaald, eindrapportages... Al met al een flinke taak voor onze financiële man Peter Mans om de financiële bewijsvoering aan te leveren.’

Project gegroeid

Een innovatief project met twaalf partijen in goede banen leiden vraagt veel van alle betrokkenen. ‘SuperLocal is meer dan alleen de gesloten waterkringloop waarvoor wij aan de lat staan’, zegt Luijten. ‘Het project is in 2017 klein gestart en in de loop der tijd steeds groter geworden. Er kwamen steeds meer partners bij. Al met al hebben het minder voorspelbare innovatieve karakter van het project en corona voor vertragingen gezorgd.’

Samenwerking

De samenwerking binnen het SuperLocal-samenwerkingsverband met betrekking tot de waterkringloop (Waterleidingmaatschappij Limburg, gemeente Kerkrade, woningcorporatie HEEMwonen en WBL) loopt prima, vindt Luijten. Uiterst verheugd is hij over de samenwerking met raamcontractpartner ENGIE. ‘ENGIE heeft ons bij dit project echt ontzorgd’, zegt hij. ‘Zowel bij het onderhandelingstraject over het helofytenveld met leverancier Rietland als bij de aansturing in de bouw ervan. Ook met Waterleidingmaatschappij Limburg, die naast ons een waterzuiveringsunit bouwt, werken we goed samen. Zo kunnen we bijvoorbeeld meeliften op de bouwaansluiting. En heel fijn dat ENGIE heeft geregeld dat wij deze straks als definitieve aansluiting kunnen gebruiken en geen aparte meer hoeven aan te vragen. Heel efficiënt.’ Ook Maassen ervaart een goede klik met WBL: ‘Het contract met WBL gaat verder dan alleen een aanbesteding. We maken samen het budget waardoor we efficiënter en nauwkeuriger kunnen calculeren en zoeken samen naar slimme oplossingen. Het gaat hier om efficiënt werken, een langdurige relatie onderhouden en vast rendement. We communiceren open en hebben vertrouwen in elkaar. Alles gebeurt in goede harmonie met veel begrip voor elkaar. Goede samenwerking maakt het voor alle partijen leuk. Omdat we elkaar goed weten te vinden en elkaar met een half woord verstaan, behalen we met minder energie, en dus minder geld, goede resultaten. Ja, ik ben echt enthousiast over de wijze waarop we met Waterschapsbedrijf Limburg dit soort projecten kunnen realiseren.’

‘Alles gebeurt in goede harmonie’

Closing Conference

Op 24 maart vond de digitale Closing Conference over Super Circular Estate plaats (Crossing Boundaries), de slotconferentie van het circulaire bouwproject SuperLocal. Tijdens de conferentie kwam de ontwikkeling van een circulair bouwproject aan de orde alsmede de praktijkervaringen in Kerkrade. Tevens was er aandacht voor circulair ondernemen.

Peter Mans

'Er worden legio voorwaarden aan de subsidie gesteld'

Peter Mans, medewerker financieel beleid bij Waterschapsbedrijf Limburg, zet alle zeilen bij om de toegekende UEA-subsidie aan WBL van ca. € 700.000 euro binnen te halen. Een grote verantwoording, vindt hij. De administratie moet kloppen en dat is geen sinecure. ‘Er worden legio voorwaarden aan de subsidie gesteld en dat vraagt om een grondige aanpak’, vertelt Mans. ‘We moeten veel bijhouden. Dat onze interne voorwaarden voor projectadministratie een andere systematiek kent dan de externe subsidievoorwaarden maakt de administratieve last extra complex. We moeten daarom voor SuperLocal twee administraties voeren oftewel extra comptabel bijhouden.’ Voor Mans is de financiële verantwoording een traject van vallen en opstaan met gaandeweg wat extra grijze haren. ‘In overleg met mijn leidinggevende is op een gegeven moment klankbord en ruggensteun gezocht bij onze accountant en een extern bureau met kennis op subsidieterrein. Ik heb er alle vertrouwen in dat we het goed doen. En ja, ik vind het fantastisch dat Waterschapsbedrijf Limburg in SuperLocal meedraait, technisch innovatief en ook vanuit mijn vakgebied een interessant project. Het wordt tijd dat ik eens een kijkje ga nemen in Kerkrade.’

SuperLocal-project Kerkrade

De gemeente Kerkrade, woningbouwcorporatie HEEMwonen, WML en Waterschapsbedrijf Limburg hebben de handen ineengeslagen om in Kerkrade bij een project (125 flatwoningen en 15 laagbouwwoningen) een innovatieve gesloten waterkringloop te realiseren. Al het water wordt daar straks lokaal verwerkt. Recycling en duurzaamheid staan centraal. Regenwater wordt opgevangen, gebufferd en gezuiverd tot drinkwater. Afvalwater uit de douche, wasmachine en wasbakken wordt gezuiverd onder de categorie grijs water. Vacuümtoiletten en voedselrestenvermalers in de woningen zorgen voor een geconcentreerde stroom zwart water dat wordt vergist tot hoogwaardige mest en biogas. Het SuperLocal-project won in 2018 de Waterinnovatieprijs van de Unie van Waterschappen in de categorie circulaire economie.

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl