'...net even anders...'

Deelproject Poederkooldosering Simpelveld

De raamcontractanten voeren conform afspraak talloze werkzaamheden uit. Soms kan het voorkomen dat bewust van de inzet van een raamcontractant wordt afgezien en Waterschapsbedrijf Limburg het werk zelf uitvoert. Dat is gebeurd bij en deel van het project Poederkooldosering bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Simpelveld. ‘In nauw contact en in goed overleg hebben we gekozen voor een meer efficiënte en effectieve oplossing,’ aldus projectmanager Robert Luijten.


Robert Luijten - Senior Projectmanager WBL

‘Normaal gesproken selecteren we voor de uitvoering van een werk een van de raamcontractanten,’ vertelt projectmanager Robert Luijten. ‘In dit geval hebben we het net even anders aangepakt. Dat had te maken met het feit dat een aantal kaders al was vastgelegd: de leveranciers van de poederkoolinstallatie en de poederkool waren een gegeven en ook de inzet van RoyalHaskoningDHV als patenthouder van de NeredaTechnologie stond vast. Wat overbleef waren de aansluitwerkzaamheden en de afstemming en coördinatie.’

In eigen beheer

‘Zo kwam de gedachte bij ons op om het werk in eigen beheer te gaan doen’, vervolgt Luijten. ‘Dat hebben we vooraf kortgesloten met raamcontractant Eliquo die verantwoordelijk is voor het “grote” project in Simpelveld. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat de tijd en energie die we kwijt zouden zijn met de overdracht aan Eliquo niet in verhouding zou staan tot de feitelijke inzet die nodig was voor het project. De beste, snelste en goedkoopste oplossing was om het werk zelf in eigen huis te doen.’

Uitstekend team

Natuurlijk kostte de aftrap en coördinatie de nodige tijd. Luijten: ‘Een goed begin is het halve werk. Vooraf moet je goed nadenken over hoe je het project organiseert en managet. Als je dat eenmaal goed hebt gedaan pluk je in het vervolg van het project daar de nodige vruchten van. Daar komt bij dat we ons kunnen beroepen op een uitstekend team: Voor technisch manager Geert Bruinsma en productiespecialist/teamleider Jack Brorens van onze eigen afdeling Productie is dit werk een kolfje naar hun hand. Het is exact duidelijk wat ze te doen staat en door de compacte aanpak werken we nog steeds binnen budget. Als we over veertien maanden de proef afsluiten kunnen we de definitieve balans opmaken.’

‘…een meer efficiënte en effectieve oplossing…’

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl