'Verschillende veiligheidssystemen op elkaar afstemmen'

Veiligheid voorop, ook met de raamcontractanten

Naast duurzaamheid en innovatie is veiligheid een van de thema’s die binnen het werken met de raamcontractanten aan de orde komt. In dat kader zijn er inmiddels twee bijeenkomsten geweest. Hoger Veiligheidskundige Dennis Hamacher is daarvan de kartrekker. ‘Waar het ons om gaat is veiligheid voortdurend onder de aandacht te brengen, daarover met elkaar in gesprek te zijn en om van elkaar te kunnen leren,’ aldus Hamacher.


Dennis Hamacher - Hoger Veiligheidskundige

Voor het thema Veiligheid binnen de raamcontracten hebben we drie uitgangspunten geformuleerd. Op de eerste plaats moet de aanpak passen binnen onze eigen veiligheidscultuur en ons veiligheidsbeleid. Vervolgens is het uitgangspunt dat we van elkaar leren en kennis delen. En tenslotte willen we de verschillende veiligheidsprocessen stroomlijnen zodat zowel het veiligheidsbeleid van ons als dat van onze raamcontracten efficiënter en effectiever werkt.

Aan de slag

‘Met dit gegeven zijn we aan de slag gegaan met veiligheids- en gezondheidsplannen,’ vertelt Hamacher. ‘Aanvankelijk hebben we geprobeerd om één format te ontwikkelen, zowel voor de mono’s als de multi’s. Daarbij moet je bedenken dat elke bedrijf ook zijn eigen veiligheidsbeleid hanteert. Al snel kwamen we erachter dat zo’n format niet werkt. We wilden in ieder geval af van dikke boekwerken die toch niet gelezen worden. De nieuwe plannen moeten compact, concreet en specifiek zijn en de ballast moet naar de bijlagen. Vervolgens zijn we gaan differentiëren naar het type werk van de verschillende klussen en disciplines, bijvoorbeeld leidingenwerk, elektrotechniek, civiele werkzaamheden en mechanisch werk. De aanpak was heel pragmatisch en in kleine groepjes hebben we voor een aantal disciplines een verdiepingsslag gemaakt.’

Afstemming en kennisdeling

In de afgelopen periode is er veel gebeurd, maar we zijn nog niet klaar. Hamacher: ‘Op de eerste plaats gaan we onderzoeken waar onze veiligheidsculturen staan ten opzichte van elkaar. Op welke trede van de “Veiligheidsladder” staan we, wat zijn de overeenkomsten en verschillen in ons veiligheidsbeleid en welke instrumenten zetten we in? Ons doel is om de verschillende veiligheidssystemen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en zo onze collectieve veiligheidsdoelstellingen efficiënt vorm en inhoud te geven. Heel concreet houden we samen met de aannemer tweewekelijks werkplekinspecties. Naast afstemming van ons veiligheidsbeleid leren we zo ook van elkaar. Vooralsnog doen we dit alleen voor de grotere projecten. De volgende stap is om deze ervaringen mee te nemen naar de kleinere projecten. Waar ik verder met de aannemers nog een slag wil slaan zijn de Kritische Prestatie Indicatoren die op ons veiligheidsdashboard staan. Nu meten we vooral inspanningen. Waar ik naar toe wil is het meten en sturen op resultaat. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om.’

‘…veilig naar het werk en weer veilig naar huis...’

Veilig werken gaat door, ook tijdens corona

De komst van corona maakte het persoonlijk contact wat lastiger. Toch is het werk binnen de regels en richtlijnen van overheid en RIVM zoveel mogelijk doorgegaan. Hamacher: ‘De veiligheid en gezondheid van onze eigen collega’s en die van de raamcontractanten hebben voorop gestaan. Er zijn de nodige extra maatregelen getroffen om de anderhalve meter afstand te garanderen. Zo zijn, waar nodig, mondkapjes verplicht, overal zijn ontsmettingsmiddelen beschikbaar en werkruimtes en schaftketen zijn ruimer ingericht. We houden continu de vinger aan de pols en de gezamenlijke werkplekinspecties zijn gewoon doorgegaan.’

Integraal onderdeel van ons werk

‘We hebben de nodige stappen gezet, maar zijn er nog niet. In de trainingsprogramma’s die we momenteel in het kader van de raamcontracten aan het opstellen zijn, komt ook veilig werken als integraal thema terug. Zo zijn en blijven we in gesprek met elkaar. Wat voor onszelf geldt, is vanzelfsprekend ook van toepassing op onze aannemers: veilig naar het werk en weer veilig naar huis!’

René Steskens, Adviseur HSE Hoger Veiligheidskundige, Engie


'...dezelfde taal...'

‘In het algemeen is veiligheid geen wet van Meden en Perzen. Iedereen heeft zo zijn eigen idee van veiligheid en een eigen veiligheidsbeleid. Toch verloopt de samenwerking tussen Waterschapsbedrijf Limburg en Engie op het terrein van veiligheid soepel. Dat komt omdat beide bedrijven al een hoge mate van veiligheidsbewustzijn hebben. We spreken in principe dezelfde taal. In de uitvoering, in het veld en op de werkplek moeten we dat met elkaar zien waar te maken. Dat lukt prima, bijvoorbeeld in het kader van de werkplekinspecties. Als we iets constateren dat niet in de haak is proberen we het gesprek aan te gaan en betreffende persoon zelf tot het inzicht te laten komen dat het veiliger kan. Dat is de enige manier om veilig werken tussen de oren te krijgen en te verinnerlijken. Die gedragsverandering heb je niet van vandaag op morgen geregeld maar is een kwestie van de lange termijn. In het kader van de raamcontracten werken we daar samen met Waterschapsbedrijf Limburg aan, in een open cultuur gebaseerd op vertrouwen en met de insteek dat we van elkaar kunnen leren. Want net als bij Waterschapsbedrijf Limburg is ook bij Engie elk ongeval er een te veel.’

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl