'In de basis hetzelfde verloop voor alle samenwerkingstrajecten'

Standaardisering samenwerkings- trajecten in de maak

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is zo’n drie jaar onderweg met werken in de raamovereenkomsten. Betrokken partijen deden in die periode de nodige ervaringen op. Om de nieuwe aanpak te optimaliseren werken trainee Denise Op den Kamp en contractmanager Marc Stevens aan structurering en standaardisering van de samenwerkingstrajecten.


Denise Op den Kamp - Trainee

‘Werken met de raamovereenkomsten houdt nieuwe processen en nieuwe structuren in’, vertelt contractmanager Marc Stevens. ‘We hebben te maken met vijftien overeenkomsten en twaalf aannemers en willen graag eenheid creëren in de samenwerkingstrajecten zodat ze in de basis allemaal op dezelfde manier verlopen. Denk aan eenheid in past performance, prestatiemeten, veiligheid, documentatie, standaarden, themasessies, administratie bij het verdelen van een project... Daarnaast hebben we behoefte aan één systeem waarin we alle standaard documenten kunnen vinden. We hebben heel veel, maar het kan nog beter worden gestructureerd en gestandaardiseerd. Deze wijze van samenwerken is voor alle betrokkenen nog steeds een leerproces. Ik vermoed dat rond de 75 procent duidelijk is, maar voor het overige nog finetuning nodig is. Straks is er één plek waar de standaard templates voor intern en extern gebruik worden verzameld en bijgehouden. Onze contractpartners zullen dan merken dat alles op dezelfde manier gebeurt en dat we gestructureerde contactmomenten hebben. Via een standaard document of via een ontmoeting.’

Denise Op den Kamp - Trainee

‘…samenwerkings- trajecten in de basis allemaal op dezelfde manier…’

Marc Stevens - Contractmanager

Inventarisatie

Het is de opdracht aan trainee Denise Op den Kamp om te inventariseren welke standaard documenten per project nodig zijn. Ze is begonnen met het opzetten van een tijdlijn van het projectmanagementproces binnen de samenwerkingsstructuur. ‘Alle contactmomenten met de opdrachtnemers en wat we daarvoor nodig hebben, vanaf het moment dat in het project wordt samengewerkt tot en met de overdracht naar de interne opdrachtgever’, legt ze uit. ‘Zo krijgen we inzicht in een procesverloop van de samenwerking binnen projectmanagement.’ In gesprek met projectleiders inventariseert ze welke documenten er al zijn en welke verder ontwikkeld moeten worden of nog ontbreken. ‘Ik spit eerst de zaken bij WBL door zodat ik een globaal beeld heb. Daarna praat ik met opdrachtnemers over wat ze verwachten en waaraan zij behoefte hebben. Dat wordt vanaf einde mei.’

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl