Nieuwe aanbesteding raamovereenkomsten

Kansen en mogelijkheden

Samen met de raamcontractanten is de afgelopen jaren veel werk verzet. De vaart zat er goed in en de nieuwe manier van werken heeft geleid tot een vergroting van de effectiviteit en efficiëntie én een versterking van het vertrouwen en werkplezier. Bovendien hebben wij een kwaliteitsslag gemaakt met snellere doorlooptijden van projecten met als prachtige voorbeelden de modulaire bouw van de 3 nieuwe Verdygo-Nereda zuiveringsinstallaties in Weert, Panheel en Stein. Eerder dan verwacht hebben is maximum investeringsbedrag voor enkele percelen bereikt waardoor een vervroegd einde van de raamcontracten nabij is. ‘Dit betekent de start van een nieuwe Europese aanbesteding en een volgende groeisprong met nieuwe kansen en mogelijkheden’, aldus Guus Pelzer, Algemeen directeur van Waterschapsbedrijf Limburg.

Sinds begin 2018 hebben wij met een aantal aannemers raamovereenkomsten afgesloten. Daarbij ging het onder meer om het realiseren van multidisciplinaire en monodisciplinaire realisatieprojecten. Voor de multidisciplinaire projecten was deze overeenkomst aangegaan voor een periode van 4 jaar waarbij WBL contractueel de mogelijkheid had om deze eenmaal met 2 jaar te verlengen; voor de monodisciplinaire projecten gold dit voor de periode van 2 jaar waarbij WBL contractueel de mogelijkheid had om deze 2 maal met 2 jaar te verlengen. ‘Wij zijn zonder meer tevreden over deze nieuwe manier van werken. Een manier van werken waarvoor veel belangstelling in den lande is en die zeker ook navolging zal gaan krijgen bij andere partijen,’ vertelt Guus Pelzer.

Blijvende leer- en groeieffecten

De ontstane situatie biedt nieuwe kansen en mogelijkheden. Guus Pelzer: ‘De afgelopen jaren hebben we samen met de raamcontractanten veel geleerd en kennis en ervaring opgedaan met de samenwerkingsvorm van de raamcontracten. Deze ervaringen zijn blijvend waardevol en in het vervolgtraject zal op dat fundament verder worden gebouwd. Verder kunnen we in de nieuwe aanbesteding meenemen op welke wijze een bijdrage kan worden geleverd aan ons assetmanagement. Hierin hopen wij een voorbeeld te kunnen worden voor collega’s binnen de watersector. In de nieuwe raamcontracten zien we ook een versterkende rol voor adviesbureaus weggelegd en daarmee ook een sterker accent en grotere betrokkenheid van hen bij de ontwikkeling van nieuwe duurzame innovaties en bedrijfsoptimaliaties. Daarbij is de inzet om middels een programmatische aanpak te komen tot een win-win situatie voor alle betrokken partijen en kostenbesparing en -beheersing voor ons als publiek bedrijf.’

‘…samenwerking als zeer positief ervaren…’

Vertrouwen

‘Wij hebben de afgelopen jaren de samenwerking met de raamcontractanten als zeer positief ervaren. Er is hard gewerkt aan wederzijds vertrouwen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Onze inzet is om het vervolgtraject te continueren in lijn met de ingezette vorm van samenwerking verder uit te bouwen. De opgedane kennis, ervaring, vertrouwen en geboekte resultaten vormen het vertrekpunt waarop verder gebouwd zal gaan worden met de samenwerkende partijen.’

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl