'Nieuwe Handreiking CROW'

Bijdrage aan twee fasen contracten

Langzaam maar zeker wordt steeds duidelijker dat de oude manier van aanbesteden van bestekken voor een deel passé is. CROW, hét nationale kennisplatform voor regelgeving en onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw, heeft onlangs een nieuwe handreiking gepubliceerd voor het aanbesteden van twee fasen contracten. Onze WBL-collega Coördinator Inkoop Stefan van der Linden was een van de coauteurs. Samen met collega Har Coenen gaat hij in op de achtergronden en inhoud van het twee fasen contract en hoe onze raamcontracten daarin passen.

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen op het terrein van energietransitie, duurzaamheid en circulariteit. Om die uitdagingen succesvol aan te kunnen gaan zijn andere werkwijzen nodig. Een daarvan is de manier van aanbesteden en contracteren. Stefan van der Linden: ‘Bij aanbesteden van twee fasen contracten werken opdrachtgever en -nemer al in een vroeg stadium van een project een opgave gezamenlijk uit. De nieuwe Handreiking beschrijft hoe een aanbesteding zo ingericht kan worden, dat er gestuurd wordt op een succesvolle samenwerking.’

‘…gedragsverandering binnen de hele organisatie…’

Samenwerken aan de voorkant

De handreiking is het product van een werkgroep bestaande uit deelnemers uit de wereld van overheid, onderzoek- en kennisinstellingen en bedrijfsleven. Stefan van der Linden was een een hen. ‘De ervaring heeft geleerd dat de traditionele opdrachtgever - opdrachtnemer verhouding tot te veel gedoe leidt: discussies over meerwerk en meerkosten, vertraging in de uitvoering en zelfs tot juridische procedures. De nieuwe Handreiking gaat uit van gelijkwaardig partnerschap. De eerste fase bestaat uit het contracteren van een partner waarmee vervolgens in nauwe samenwerking aan de voorkant van een project samen wordt gezocht naar de beste oplossing. Na het “go- moment” start de tweede fase: de daadwerkelijke uitvoering. De nieuwe manier van aanbesteden is niet zomaar een trucje dat je uit de kast haalt: Sturen op samenwerking vraagt om een gedragsverandering binnen de hele organisatie, van hoog tot laag.’

Succesvolle toepassing

Har Coenen is verheugd over de nieuwe Handreiking: ‘Het is een bevestiging van een werkwijze waar wij al wat langer ervaring mee hebben en succesvol toepassen. Een voorbeeld daarvan is de vervanging van de persleiding Velden-Venlo; in nauw overleg met de opdrachtnemer zijn we tot een betere oplossing gekomen dan aanvankelijk bedacht. Waterschapsbedrijf Limburg gaat in de manier van aanbesteden nog een stapje verder dan de nieuwe Handreiking: We werken met project-overstijgende en langjarige contracten. De samenwerking met onze contractpartners is minimaal 2 of 4 jaar met een optie tot maximaal 6 jaar en de inzet is om alle projecten die zich voordoen met hun te realiseren. Ook daarmee zijn onze ervaringen uitstekend!’

Navolging

Voor Stefan van der Linden en Har Coenen is duidelijk dat de nieuwe manier van aanbesteden de toekomst heeft. ’Steeds meer aanbestedende diensten spreekt de twee fasen manier aan. De belangstelling uit het land is groot. We krijgen voortdurend verzoeken van collega’s van andere waterschappen om onze ervaringen te delen. Maar ook onderwijs- en onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven zijn uitermate geïnteresseerd. Een signaal dat we samen met onze opdrachtnemers op de goede weg zitten!’

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl