‘…unieke aanpak en voorloper…’

Lynn Vosman

Architect wilde ze worden, maar tijdens haar studie bouwkunde kwam ze er snel achter dat dat het niet was. Haar interesse ging meer uit naar “het grotere geheel” en daar paste bouwmanagement beter bij. Inmiddels werkt ze een dag per week bij Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos en de overige dagen is ze bezig met haar promotieonderzoek aan de Universiteit Twente over programmatisch samenwerken. Waterschapsbedrijf Limburg is daarbij een van de samenwerkingspartners. ‘Hun aanbesteding met raamcontracten is een uitstekende casus om in ons onderzoek mee te nemen,’ aldus Lynn Vosman.

Voor de nabije toekomst heeft Nederland zich ambitieuze doelen gesteld. Onder meer op het terrein van klimaat, duurzaamheid en circulariteit. Om die doelstellingen te realiseren moeten we het over een andere boeg gooien, anders komen we er niet. Lynn Vosman: ‘Op dit moment werken we vooral via een projectmatige aanpak. Onze organisaties en werkprocessen zijn daar volledig op afgestemd. Voor een groot aantal opgaven, zoals bijvoorbeeld de enorme vervangings- en renovatieopgave waar we de komende periode tegenaan lopen, is een programmatische aanpak veel logischer. De overstap naar een programmatische aanpak is een echte systeemverandering en betekent nogal wat voor de sector, organisaties en voor de mensen.’


Lynn Vosman

‘…van projectmatig naar programmatisch samenwerken…’

Onderzoek

Het onderzoek richt zich erop om meer inzicht te krijgen in programmatisch samenwerken, waarbij ook de link met het samenwerken in infrastructuur ecosystemen wordt gelegd. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn onder meer de potentiële toegevoegde waarde voor zowel opdrachtgever als voor opdrachtnemer en wat er benodigd is om een programmatische samenwerking te faciliteren. Het inkoop- en aanbestedingsproces speelt daar een belangrijke rol in. Uiteraard hoort daar een ook theoretisch kader bij. Er is een onderzoeksteam samengesteld bestaande uit Leentje Volker, Hans Boes en Lynn Vosman van de Universiteit Twente en Fleur Deken van de Vrije Universiteit Amsterdam. Door de omvang van het thema wordt het onderzoek opgedeeld in verschillende deelonderzoeken.

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners zijn naast het Waterschapsbedrijf Limburg, de gemeenten Amsterdam en Den Haag en het Waterschap Drents Overijsselse Delta. ‘Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe manier van samenwerken zijn vruchten afwerpt, maar wetenschappelijk is daar nog weinig over bekend,’ aldus Lynn Vosman. ‘De aanpak met de raamcontracten van Waterschapsbedrijf Limburg is een uitstekende casus om in ons onderzoek mee te nemen. Met hun unieke aanpak is het bedrijf hier echt een voorloper in. Ze hebben concrete stappen gezet en zijn al een heel eind op weg. De meeste bedrijven zitten nog in de verkenningsfase’.

Kickoff

‘We staan helemaal aan het begin van ons onderzoek. Onlangs heeft de aftrap plaatsgevonden tijdens een kickoff-bijeenkomst met alle partners. We hebben gezamenlijk de vraagstukken verkend en die vervolgens per thema geclusterd. Belangrijke thema’s liggen op het terrein van de organisatorische uitdagingen en de formele- en informele regelingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, de systeemveranderingen van projectmatig naar programmatisch werken, het benodigde bestuurlijk-juridische kader en last but not least, de meerwaarde van de aanpak voor marktpartijen. De komende tijd gaan we op basis van deze informatie het onderzoeksvoorstel schrijven en het plan van aanpak invullen. Persoonlijk ben ik erg blij dat ik aan zo’n belangrijk onderwerp mag meewerken. En, als we straks de meerwaarde van programmatisch samenwerken kunnen bevestigen en de sector in beweging kunnen krijgen, dat zou helemaal mooi zijn.’

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl