Lancering animatiefilm

'Anders aanbesteden, anders samenwerken'

Har Coenen

Manager afdeling Projectmanagement Sector Bedrijfsondersteuning Waterschapsbedrijf Limburg

Naast de intensieve samenwerking met de raamcontractanten in het kader van onze projecten hebben we het afgelopen jaar met een aantal van hen nauw samengewerkt aan de totstandkoming van de animatiefilm “Anders aanbesteden, anders samenwerken”. Doel van deze film was om kort, krachtig en vooral beeldend het werken met raamcontracten en bouwteams uit te leggen en de grote voordelen ervan te belichten. De animatiefilm “Anders aanbesteden, anders samenwerken” (vandaag met media gedeeld) vertelt in vogelvlucht de aanleiding en de achtergronden van het projectoverstijgend werken met raamcontracten en bouwteams en gaat in op meerwaarde. Ook de ontwikkeling van onze innovatieve ontwerp- en bouwtechniek Verdygo komt aan de orde. De gekozen aanpak van raamcontracten en bouwteams is voor iedereen in de bouwsector het overwegen waard. De animatiefilm “Anders aanbesteden, anders samenwerken” legt uit waarom. Dankzij de inzet en betrokkenheid van alle samenwerkingspartners voor de complexe projecten, is de animatiefilm een uitstekende aanbeveling geworden voor heel bouwend Nederland om het concept van raamcontracten na te volgen.

In deze eerste uitgave van Synergie van het nieuwe jaar laten we een aantal direct betrokkenen bij de totstandkoming van de animatiefilm aan het woord. Klik hiernaast om de film te bekijken.

Veel lees- en vooral veel kijkplezier!

‘De film visualiseert kort en krachtig waar het bij samenwerking om draait’

Nicole Hendrix

Directeur sector Bedrijfsondersteuning Waterschapsbedrijf Limburg

‘Samen gaat alles beter. Ik ben ervan overtuigd dat onze manier van samenwerken zoals we dat tegenwoordig in de projecten doen de toekomst is. Hierbij kiezen opdrachtgever en opdrachtnemer niet voor het “onderste uit de kan”; allebei gaan voor het “beste voor het project” en voor de burgers van Nederland. We delen dit graag breed omdat we denken dat iedereen profijt kan hebben van deze werkwijze. Dat doen we onder andere via deze animatiefilm. Mensen zijn visueel ingesteld. De film visualiseert kort en krachtig waar het bij samenwerking om draait, dat we op een andere manier naar elkaar moeten kijken. Hij spreekt tot de verbeelding en daarmee denken we een grote doelgroep te bereiken. In de film promoten we tevens de Verdygo bouwwijze. Gestandaardiseerd en modulair bouwen is duurzaam, efficiënt, effectief en goedkoop. Dit past geheel in de samenwerking en is ook goed voor de maatschappij. Overigens zeg ik niet dat we er al helemaal zijn. We hebben inmiddels drie projecten samen met drie aannemers en een overheidspartij gedaan. Niets gaat vanzelf. Het is van belang dat we naast aandacht voor de harde kant van samenwerken veel aandacht blijven geven aan de zachte kant ervan.’

'Beelden zeggen meer dan woorden'

Wim de Jong

Als directeur namens Combinatie Mobilis Croonwolter&dros mede verantwoordelijk voor de watermarkt

‘We delen onze efficiënte en duurzame samenwerkingsvorm graag, te beginnen met BV Water en later ook BV Nederland. We hebben het hier over een win-win-win-situatie. Voordelen voor opdrachtgever, opdrachtnemer(s) én de burger die uiteindelijk de rekening betaalt. Ook belangrijk is het effect van de langdurige samenwerking op betrokken medewerkers, een vierde ‘win’. Ze gaan van goed naar beter naar best in hun vak. Bovendien maakt de aandacht voor de zachte kant van het samenwerken dat ze met bijzonder veel plezier en grotere betrokkenheid werken. Echt een groot verschil met andere projecten waar ik kom en waar muurtjes bestaan tussen de aannemers op zo’n karwei. Dat er als één team wordt opgetreden zie je terug in de behaalde resultaten voor de planning, kwaliteit, veiligheid, financiën en inventiviteit. Beelden zeggen meer dan woorden. Daarom een animatiefilm. We gebruiken hem ook graag als promotiemiddel bij de tenders die we nog hebben. Zo hoop ik dat deze vorm van samenwerken, slimmer en leuker, als een olievlek gaat werken, precies wat we met elkaar beogen.’

‘Een top én tof eindresultaat’

Carol Bollen

Directeur projecten ENGIE Services Regio-Zuid

‘Ik geloof absoluut in deze vernieuwde samenwerking op basis van raamcontracten. De vele voordelen daarvan spreken boekdelen. Als samenwerkingspartner heb ik vertrouwen in de meerwaarde die deze samenwerkingsvorm tot groot succes brengt. Daar kunnen we allen alleen maar de voordelen actief van delen en uitdragen. Dit anders aanbesteden en samenwerken wordt mooi toegelicht in de animatiefilm. De voordelen van de aanpak van raamcontracten en bouwteams worden er in vogelvlucht uitgelegd. Zo kan het Waterschapsbedrijf Limburg iedereen die betrokken is in dit soort trajecten niet alleen goed informeren maar ook deelgenoot maken van het succes ervan. Tegelijkertijd is deze animatiefilm een uitstekend middel om het onderscheidend en innovatief vermogen van het Waterschapsbedrijf Limburg binnen de publieke sector van de waterschapswereld te etaleren en te profileren. Dat geldt zowel voor de innovatieve werkwijze van de raamcontracten als voor de ontwikkeling van het Verdygo-concept, een innovatieve ontwerp- en bouwtechniek. Ook voor ENGIE heeft deze samenwerking een onderscheidend vermogen. We laten aan publieke en private opdrachtgevers zien dat we vooraan in de rij staan bij nieuwe en innovatieve ontwikkelingen op dit werkgebied. Dit past precies in de strategie van ENGIE om leiding te nemen in duurzame verandering; dit doen we ook door ons in te zetten in innovatieve samenwerkingen. Een eerste reactie van één van mijn collega’s: ”Eigenlijk zouden we voor ons eigen bedrijf ook zo’n filmpje moeten hebben.” Ik ben ervan overtuigd dat we met de animatie de juiste snaar hebben geraakt. Al met al een top én tof eindresultaat.’

‘Ik sta te trappelen’

Rick Langereis

Directeur ELIQUO Water & Energy BV

‘Ons doel was om buiten de insiders van Waterschapsbedrijf Limburg en de drie raamcontractanten reuring en ruchtbaarheid te geven aan het succes van werken met raamcontracten en bouwteams. Dat hebben we gedaan binnen de grafische omlijsting van een animatiefilm. Hierdoor zijn we in staat geweest om delicate onderwerpen als budgetoverschrijdingen of ruzie tussen aannemers en opdrachtgevers op een prikkelende wijze in beeld te brengen. Tijdens “the making off” heeft dat best wel eens tot discussies geleid en daardoor hebben we elkaar op een aantal punten nog beter leren begrijpen. Dat helpt ons om dezelfde boodschap over het succes van onze aanpak helder en duidelijk voor het voetlicht te brengen. Ik sta te trappelen om de film te gaan gebruiken. Niet alleen op onze social media-kanalen, maar zeker ook in onze contacten met opdrachtgevers. Met de animatiefilm kunnen we onze opdrachtgevers op een subtiele manier wijzen op de nieuwe samenwerkingsvormen en de voordelen daarvan. Dat geldt niet alleen voor projecten uit de waterschapswereld, maar ook voor projecten in de infrastructuur of in de afvalverwerking. Ook deze sectoren komen dezelfde problemen tegen en zijn geïnteresseerd in het werken in bouwteams. De animatiefilm is een uitstekend hulpmiddel om met elkaar het goede gesprek te voeren. De initiatiefnemers, Waterschapsbedrijf Limburg en de drie raamcontractanten, kunnen de animatiefilm elk op hun eigen manier en voor eigen specifieke doelgroep goed gebruiken om het succes van het werken met raamcontacten en bouwteams te etaleren.’

Via emailadres communicatie@wbl.nl

zijn aanvullende informatiepakketten opvraagbaar.

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl